• Aktualności

      • Pamiętamy !

      • Jak co roku przed Świętem Zmarłych i Narodowym Świętem Niepodległości organizujemy prace porządkowe grobów wojennych będących pod opieką Zespołu Szkół Nr1 na cmentarzu przy ulicy Bartoszowej.

       Pamięć o żołnierzach, którzy oddali życie za naszą wolność i niepodległość jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla bohaterów ważnych wydarzeń w historii naszego miasta oraz pielęgnowaniem polskiej tradycji.

       W okresie Wszystkich Świętych i Narodowego Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły sprzątają i dbają o groby naszych rodaków, którzy zginęli w różnych okolicznościach w czasie działań wojennych. Składają im w hołdzie kwiaty i zapalają znicze. 

       Opiekun Samorządu Uczniowskiego

      • Konkurs „Jestem stąd”

      • Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w drugiej edycji konkursu „Jestem stąd”.

       Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

       Celem głównym jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań ukierunkowanych na poznawanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy, czerpiącej inspiracje do rozwoju z bogactwa kulturowego tworzących ją krajów i regionów.


       Podobnie, jak w pierwszej edycji, oczekujemy na prace przedstawiające nasz region poprzez pryzmat praktykowanych tutaj zwyczajów, rytuałów, obrzędów, wierzeń, jak również umiejętności i zachowań mających swoje korzenie w tradycji.

       Najlepsze fotografie zostaną udostępnione szerszej publiczności w formie ekspozycji stacjonarnej oraz w cyfrowym albumie w Internecie. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane
       są nagrody. 

       Prace można nadsyłać w terminie od 10 kwietnia do 10 maja 2019 roku. Jest więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa. Przed nami wiele okazji do uchwycenia w obiektywie aparatu zwyczajów, zachowań, umiejętności oraz związanych z nimi zjawisk i wytworów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ustawicznie odtwarzane w relacji ze środowiskiem lokalnym, historią i stosunkiem do przyrody są źródłem poczucia naszej tożsamości i ciągłości.

       Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach i Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

       Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

        

        

       Serdecznie zapraszamy,

       Grażyna Sobiczewska, kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach

       Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach

       Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach

       Andrzej Kopiec, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach

        

      • Konkurs Informatyczny Bóbr!

      • W dniu 13 listopada 2017 roku rusza kolejna edycja największego w Polsce bezpłatnego Konkursu Informatycznego Bóbr! Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów, którzy:

       • są kreatywni i nie boją się wyzwań,
       • lubią rozwiązywać skomplikowane zadania wymagające logicznego i analitycznego myślenia,
       • chcą spróbować swoich sił i zdobyć pierwsze doświadczenia w programowaniu. Konkurs główny odbędzie się 13 listopada o godz 12.

       Zgłoszenia proszę kierować do p. Janusza Burzyńskiego(sala 115).

      • SKARABEUSZ „ DLA NIEPODLEGŁEJ”

      • 24 października 2018 roku w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyły się 25. Muzyczne Spotkania z Poezją „Skarabeusz”. Jest to cykliczne przedsięwzięcie organizowane dla mieszkańców Sokołowa i całego powiatu przez Komendę Hufca ZHP. Ten festiwal poezji powstał dla tych, którzy chcą podzielić się swoją wrażliwością literacką lub muzyczną, swoimi talentami i osiągnięciami twórczymi.

       W tym roku spotkanie z poezją zatytułowane było „Dla Niepodległej” i  w ten sposób wpisało się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na festiwalu nie zabrakło przedstawicieli naszej szkoły. Wiktoria Małkowska z klasy III E recytowała wiersz poświęcony naszemu patronowi K.K. Baczyńskiemu – „W biały dzień” W. Szymborskiej i Norbert Haftek z klasy IVJ prezentował utwór własnej twórczości pt. „Baczyński”. Wiktorii i Norbertowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

      • Dzień papieski

      • W dniu dzisiejszym społeczność szkolna uczciła pamięć Wielkiego Polaka - Jana Pawła II. Młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny,w którym pokazała jak we współczesnym świecie mówić o Papieżu z Polski. Nie zabrakło świadectw i wspomnień o tym,kim dla nas jest Jan Paweł II.Mlodzi ludzie dali wspaniałe świadectwo na koniec spotkania, śpiewając wspólnie z zespołem muzycznym "Szara-Band", ulubioną pieśń Papieza "Barkę".W tym roku przeżywamy 40 rocznicę pontyfikatu Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

      • „Szara” otwarta na świat

      • W czwartek 25 października, w ramach innowacji „Podróż dookoła świata” uczniowie klas IIA i IIB: Patrycja Czapska, Anna Garczyńska, Katarzyna Pietruszewska, Wiktoria Wolska, Adam Budzyński, Adam Dybowski, Kamil Łowicki, Igor Łukijańczuk, Karol Niszcz, Jakub Wierzbicki i Mateusz Wierzbicki przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne pt. „Grecja - kraj atrakcyjny turystycznie dla Polaków”. Prezentacje dotyczyły wielu aspektów geograficznych i kulturowych Grecji takich jak: położenie geograficzne, najpiękniejsze regiony, miasta, zabytki, gospodarka, kultura, kuchnia, zwyczaje i stereotypy dotyczące Greków. Uczestnicy projektu uświetnili spotkanie grecką muzyką oraz greckimi przekąskami. Było to piąte spotkanie w ramach innowacji. Wcześniej uczniowie prezentowali Wielką Brytanię, Irlandię , Niemcy oraz Szwecję.

       Uczniów wspierały: Katarzyna Burzyńska i Monika Winczaruk

      • Konkurs z okazji roku Zbigniewa Herberta

      • Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie pt. "Herbert – znany i nieznany". Konkurs będzie miał formę testu sprawdzającego wiedzę z życia i twórczości poety. Zgłoszenia do 9 listopada przyjmują nauczyciele: p. Renata Chomiuk (biblioteka szkolna) i p. Agnieszka Pachołowska (sala 202).

       Bibliografia:

       1. Andrzej Cieński, Interpretacja utworów Zbigniewa Herberta, Wrocław 2012.

       2. Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz, Dlaczego klasycy, Przesłanie Pana Cogito, [w:] Wiersze zebrane, Kraków 2012.

       3. Piotr Kuncewicz, Poezja polska od 1956 r., T.3, Warszawa, 1993.

       4. Rafał Żebrowski, Zbigniew Herbert. "Kamień na którym mnie urodzono", Państwowy Instytut Wydawniczy 2011.

       Zapraszamy!!!!

      • Stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego w 20- lecie istnienia powiatu

      • 19 października 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego  odbyła się  XLIV sesja Rady Powiatu. Było to wydarzenie niezwykłe, gdyż zbliżająca się rocznica 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polaków oraz 20- lecie powstania Powiatu Sokołowskiego nadały mu  uroczystego charakteru. Z tej okazji młodzież ZS Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przygotowała krótki program artystyczny  o patriotycznym charakterze. Uczniowie klasy IV s: Marcin Niemirka, Angelika Frączak i Maria Izdebska, klasy II f : Karolina Wojtczuk i Kamil Woźniak oraz uczeń klasy II J - Artur Wycech zaprezentowali zgromadzonej publiczności wiersze patriotyczne. Występ recytatorów uświetnił zespół wokalno- instrumentalny „Szara Band”. W drugiej części sesji wręczone zostały stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego za wybitne osiągnięcia w nauce    w roku szkolnym 2017/2018. Dyplomy stypendystom wręczył przewodniczący Rady Powiatu pan Jarosław Puścion, jednocześnie podkreślając, że stypendia i nagrody są dodatkową motywacją w osiąganiu sukcesów oraz  nagrodą za pracowitość, wytrwałość i wiarę we własne możliwości. Podziękował również rodzicom i nauczycielom za to, że każdego dnia wspierają pasje i pomagają realizować marzenia.

       Stypendium Rady Powiatu w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 1 otrzymali: uczeń klasy czwartej Technikum Nr 1 na kierunku technik spedytor – Kamil Rozbicki oraz absolwent Technikum Nr 1 na kierunku technik logistyk – Kacper Potocki.

       Obaj chłopcy wielokrotnie brali udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, do których w sposób szczególny przygotowywały ich nauczycielki przedmiotów logistycznych: pani Joanna Podgórska, pani Izabela Malinowska oraz pani Marta Stelmach.

       Stypendystom gratulujemy otrzymanego stypendium, życzymy dalszych sukcesów naukowych, a także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji. Młodzieży występującej w programie artystycznym bardzo dziękujemy za aktywność artystyczną i życzymy wielu sukcesów w nauce oraz  dalszego zaangażowania w życie artystyczne szkoły.

      • Uczniowie naszej szkoły odebrali stypendia zawodowe

      • W czwartek 18 października 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 Kamil Rozbicki i Mariusz Benedykciuk.

       Serdecznie gratulujemy!

       Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

       Dzięki realizowanemu projektowi absolwenci naszej szkoły wejdą na rynek pracy z kompetencjami dostosowanymi do jego potrzeb.

      • „Szara” w czerwonych koszulkach na IV Sokołowskim Biciu Rekordu Przywracania Akcji Serca

      • Uczniowie klas medycznych  Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim noszą charakterystyczne czerwone koszulki z logo Asklepiosa. I dzisiaj, tj. 16 października 2018 roku, w siedzibie CKR w Sokołowie Podlaskim, można było zauważyć największą liczbę uczestników ZSNR 1 w biciu rekordu resuscytacji. Akcja ta jest ogólnopolskim  pomysłem na równoczesną pracę podtrzymywania akcji serca na fantomach w różnych placówkach i instytucjach przez uczestników w różnym wieku. O godzinie 12.00 wszyscy uczestnicy ruszyli do masażu serca. Trzydziestu uczniów naszej szkoły (z klas pierwszej, drugiej i trzeciej) pracowało na pięciu z dziewięciu fantomach. W akcji tej biorą udział nie tylko strażacy czy uczniowie klas mundurowych, ale też osoby, które chcą nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. Od czterech lat na przykład, czynnie uczestniczą w kształtowaniu umiejętności ratowania życia drugiemu człowiekowi, przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 4. Pan Robert Golatowski,  koordynator akcji w powiecie sokołowskim, wręczył uczestnikom symboliczne dyplomy, wyrażając nadzieję na naszą obecność podczas kolejnego spotkania organizowanego w przyszłym roku.

      • ART BRUT w murach ZSNR1

      • W ramach współpracy szkoły z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim 16 października 2018 roku gościliśmy w murach Zespołu Szkół Nr 1 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Młodzież niepełnosprawna prezentowała swoje prace i zorganizowała kiermasz rękodzieła. Misternie zrobione i ozdobione ceramiki, figurki z drewna, czy skrzyneczki można było nabyć, wspomagając w ten sposób zbiórkę uczestników WTZ na busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wizyta gości sprawiła nam niemałą radość i pozostawiła miłe wrażenia po obcowaniu ze sztuką.

      • Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

      • 12 października 2018 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Przybyli na nią zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Sokołowski oraz pracownicy administracji i obsługi. Na początku głos zabrała wicestarosta Powiatu Sokołowskiego - pani Marta Sosnowska, która w swoim wystąpieniu doceniła trudną pracę nauczycieli i życzyła im wielu sukcesów w edukacji młodzieży. Następnie przemówienie wygłosiła Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego - pani Danuta Zadrożna, kierując do nauczycieli wiele ciepłych i miłych słów, podkreślających poświęcenie, czujność i troskę pedagogów o dobro uczniów. Z kolei zostały wręczone przez wicestarostę Powiatu Sokołowskiego Nagrody Zarządu Powiatu Sokołowskiego dyrektorom szkół i nauczycielom. Następnie Dyrektorzy sokołowskich placówek oświatowych wyrazili swoim pracownikom podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie w pracę, wręczając im Nagrody Dyrektora. Uroczystość prowadzili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie, a występami muzycznymi uświetnili ją również uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Nr 1. Dekorację hali sportowej przygotowali nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1.

      • Konkurs Geoinformatyczny Politechniki Warszawskiej

      • Szanowni Państwo

       Mamy przyjemność zaprosić wszystkich uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej, którego laureaci mogą zdobyć indeks na kierunek studiów Geoinformatyka, który posiada certyfikat Studia z Przyszłością oraz Laur Innowacji.

       W załączniku znajdą Państwo oficjalny list Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zapraszający do udziału w konkursie. Jest on adresowany głównie do uczniów zainteresowanych informatyką i jej innowacyjnymi zastosowaniami. W ramach przygotowania do konkursu oferujemy bezpłatne wykłady i warsztaty przygotowawcze zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów Państwa szkoły. Partnerem konkursu jest główny dystrybutor aplikacji biznesowych Google Maps w Polsce. W związku z powyższym, głównym wątkiem tematycznym będzie wykorzystanie tej właśnie nowoczesnej i popularnej technologii.

       Zeszłoroczna edycja Konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Liczna obecność na szkoleniach i warsztatach potwierdziła atrakcyjność zagadnienia. Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło kilkaset uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej polski!

       Więcej szczegółów o Konkursie oraz informacje o zapisach znajdą Państwo na stronie internetowej Konkursu.

       Serdecznie zapraszam

       dr inż. Paweł Kowalski 
       Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
        Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
        
       konkurs.geoinformatyka@pw.edu.pl

       List Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

      • Październik miesiącem walki z rakiem piersi

      • W Unii Europejskiej co 2 minuty wykrywany jest rak piersi u kobiety. Co 6 minut jedna z nich umiera - takie są smutne statystyki, podawane w dniu walki z rakiem piersi. W skali roku daje to liczbę 88,5 tys. śmiertelnych ofiar tego najczęściej, po raku płuc, atakującego nowotworu. W Polsce wykrywa się ok. 14 tys. przypadków zachorowań rocznie.

       Prawie połowa z chorujących umiera. Przyczyną jest zwykle zbyt późne wykrycie nowotworu. Wiąże się to z niską wiedzą społeczną na jego temat, która automatycznie rodzi irracjonalny lęk. Wciąż bowiem w świadomości społecznej rak piersi pozostaje chorobą tabu, o której nie chcemy i nie umiemy rozmawiać.

       Aby to zmienić podejmuje się szereg działań, których celem jest poprawa wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania rakowi piersi, ale także pomoc ofiarom tej choroby i doprowadzenie do wzrostu funduszy na badania nad nim.

       Od lat już październik jest miesiącem szczególnej intensyfikacji tych starań, Miesiącem Walki z Rakiem Piersi (17 października zaś jest oficjalnym Dniem Walki z Rakiem Piersi ustanowionym przez Prezydenta RP).

       W ramach organizowanych akcji w wielu miastach Polski odbywają się imprezy uświadamiające konieczność profilaktyki raka piersi, czemu służyć mają m.in. bezpłatne konsultacje lekarskie i badania USG.

       Czynniki ryzyka

       Przyczyny większości przypadków raka piersi nie są możliwe do ustalenia. Czynnikami podwyższającymi ryzyko zachorowania są m.in.: wiek, rodzinne występowanie raka piersi, pierwsza miesiączka we wczesnym wieku, menopauza w późnym wieku, późny pierwszy poród, długotrwała hormonalna terapia zastępcza, mutacja genów BRCA-1 i BRCA-2.

       Objawy

       • zmieniony kształt piersi,
       • wyczuwalny guzek lub stwardnienie,
       • na skórze piersi występują zmarszczenia, wciągnięcia, zmiana koloru,
       • brodawka jest wciągnięta, zaczerwieniona lub ma owrzodzenie,
       • z brodawki wydobywa się wydzielina.

       Profilaktyka

       Kobiety z rodzin wysokiego ryzyka dziedzicznego raka piersi powinny być objęte opieką według indywidualnych wytycznych.

       Samobadanie

       Samobadanie piersi jest podstawowym, bardzo ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi. Składa się z dwóch etapów: oglądania stanu piersi oraz badania dotykowego, tzw. palpacji. Samodzielne badanie piersi należy wykonywać systematycznie, najlepiej w tej samej fazie cyklu miesiączkowego, tj. 2-3 dni po miesiączce, by wykluczyć nadwrażliwość brodawek i bolesność piersi, a w przypadku kobiet niemiesiączkujących raz w miesiącu np. w dniu urodzin. Podczas badania kobieta powinna zwracać uwagę na występujące na piersiach:

       • brodawki i pieprzyki, przebarwienia – czy się nie powiększają, nie zmieniają koloru,
       • wycieki z brodawki,
       • otoczkę wokół brodawki – może zmienić swój dotychczasowy regularny kształt,
       • zmianę kształtu lub wielkości piersi,
       • obrzęki węzłów chłonnych pod pachą,
       • guzki i zgrubienia wyczuwalne na piersi, wokół sutka i pod pachą.

       W przypadku wykrycia guzka w piersi konieczne jest równoczesne zbadanie tego samego fragmentu drugiej piersi. Jeżeli kobieta zaobserwuje podobną zmianę to zazwyczaj nie jest ona groźna (może być uwarunkowana genetycznie), ale wymaga konsultacji lekarza. W pozostałych przypadkach powinna koniecznie skontaktować się z lekarzem i podzielić się swoimi wątpliwościami.

       USG piersi

       USG piersi jest to metoda obrazowa badania z użyciem ultradźwięków. Przeprowadzane jest ono w celu wspomagania i uzupełnienia badania mammograficznego, szczególnie w diagnostyce sutków gruczołowych. USG skutecznie wykrywa łagodne oraz rakowe zmiany w piersi. Zalecane jest kobietom między 20 a 40 rokiem życia, jak również pacjentkom powyżej 40 roku życia, z tego względu, że USG pomaga wykrywać zmiany, których nie wykaże badanie mammograficzne. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i całkowicie bezpieczna (można ją stosować również u kobiet w ciąży i karmiących). Profilaktycznie USG piersi należy robić raz w roku. Wskazaniem do badania mogą być różnego rodzaju stwardnienia, których wcześniej nie było – np. guzki, czy tzw. zaciągnięcie skóry, nietypowy wyciek z sutka u kobiet, które nie są w ciąży ani nie karmią, zmiany w brodawce lub guzki w dołach pachowych. Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania, najlepiej wykonać je w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego.

       Mammografia

       Mammografia to rentgenowskie badanie piersi, które jest obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. Pozwala rozpoznać wczesne zmiany, jak również te, które nie dają się wyczuć podczas badania palpacyjnego, wielkości 2-3 mm. Ucisk stosowany w czasie mammografii nie uszkadza piersi; jest konieczny w celu uzyskania zdjęć wysokiej jakości, a ponadto pozwala na obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego. Mammografia pozwala wcześnie wykrywać 90-95 % zmian nowotworowych, a we wczesnej fazie rozwoju każdy nowotwór może być całkowicie uleczalny.

       Jeśli jesteś w wieku 50 – 69 lat oraz:

       • w ciągu ostatnich dwóch lat nie miałaś wykonywanej mammografii w ramach NFZ,
       • nie miałaś wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi,
       • zgłoś się na bezpłatne badanie mammograficzne organizowane przez Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.Na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) podane są ośrodki medyczne, w których można wykonać bezpłatną mammografię lub cytologię. Informacje o aktualnych miejscach wykonywania bezpłatnych badań w Programie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy znajdują się na stronach Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (WOK). 
      • II i III miejsce dla Zespołu Szkół Nr 1!!!

      • 15 października w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni odbył się II Konkurs Poetycki im. prof. Franciszka Kobryńczuka, poety związanego z Podlasiem. Gośćmi specjalnymi byli żona Franciszka Kobryńczuka – p. Jadwiga oraz prawnuczek Marii Konopnickiej – p. Tomasz Antoni Bielecki. Spotkanie poprowadził p. Ryszard Nowaczewski - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego oraz p. Marianna Kobylińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni. Wśród jury znalazły się znakomite poetki regionalne – p. Wiesława Kwiek i p. Irena Filipczuk. Uczniowie naszej szkoły Paulina Pieńkowska i Artur Wycech wystąpili w kategorii szkoła średnia i zmierzyli się z dwoma wierszami F. Kobryńczuka – Arachne i Modlitwa. Paulina zajęła II miejsce, a Artur III miejsce. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro Gminy Sterdyń". Gratulujemy przepięknych występów naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

      • Konkursy z okazji Dnia Patrona

      • Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w różnych kategoriach konkursów poświęconych życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:

       • Konkurs recytatorski ( dla uczniów klas pierwszych)
       • Konkurs plastyczny
       • Prezentacja multimedialna

       Zgłoszenia do 19. października przyjmują nauczyciele:

       -recytacja ( panie Milena Nowaszewska i Krystyna Romańczuk)

       -prace plastyczne ( pan Bogusław Kwiatkowski)

       -prezentacje multimedialne ( pani Iwona Piętka)

       Zapraszamy!!!

      • „TWOJA KREW DAREM ŻYCIA”

      • 9 października 2018 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim po raz kolejny przeprowadzono akcję honorowego oddania krwi. Oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu wiary - często utraconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie nadzieja na wyleczenie, to dar  miłości bliźniego. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

       Oddając krew możemy wyobrazić sobie, że ten cenny dar uratuje komuś życie – dzięki czemu ktoś będzie mógł święcić kolejne urodziny, rocznicę, przeżyć kolejne wakacje, spacer na plaży, noc pod gwiazdami!

       Tym razem krew ze zbiórki zostanie przekazana dla konkretnej osoby – ucznia Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim – Damian Michałowskiego.

       Podczas zbiórki pobrano 27,5 litra krwi. Wśród honorowych dawców byli uczniowie Zespołu Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego oraz osoby z terenu miasta. W sumie krew oddały 63 osoby.

       Dziękujemy HONOROWYM DAWCOM KRWI szczególnie w imieniu Damiana i jego bliskich. Osoba, która otrzymuje Twoją krew jest Ci nieznana, ale ta osoba jest czyimś ojcem, matką, dziadkiem lub przyjacielem.

       Zachęcamy wszystkich pełnoletnich uczniów, rodziców i nauczycieli do brania udziału w kolejnych akcjach krwiodawstwa, bo każda kropla krwi jest na wagę życia.

      • SUKCES ,,SZARA BAND’’ W KONKURSIE PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ W SIEMIATYCZACH

      • 06.10.2018r. na scenie Siemiatyckiego Ośrodka Kultury odbył się XXV  Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej.W konkursie uczestniczyło 21 podmiotów wykonawczych i  150 wykonawców z  Diecezji Drohiczyńskiej. W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych jury  przyznało I miejsce grupie Szara Band z Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego.  W zespole wystąpili: Kinga Tomczuk i  Piotr Sobolewski, - wocal, , Łukasz Gawroński- perkusja, Krzysztof Niemirka-instrumenty klawiszowe, Bogusław Kwiatkowski-gitara,wocal(opiekun zespołu). W części konkursowej zespół wykonał utwór religijny pt: ,,Schowaj mnie’’, który przyniósł zespołowi I miejsce w kategorii zespoły wokalno- instrumentalne. W gali finałowej laureaci odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę dla zespołu- zestaw kolumn do komputera. Muzykom reprezentującym ZS Nr 1 im. K.K Baczyńskiego, miasto Sokołów Podlaski i powiat sokołowski, gratulujemy i życzymy dalszych suksesów.
        Organizatorom dziękujemy za miłe przyjęcie,  Bartkowi  Demianiukowi za transport 
       instrumentów, ks. Adamowi Pańczukowi za opiekę duchową.
       Do zobaczenia na koncertach.

       Koło muzyczne

      • Profilaktyka uzależnień!!!!

      • Dnia 3 października w naszej szkole odbyła się prelekcja profilaktyczna dla młodzieży pt "Nie zmarnuj swojego życia" dotycząca uzależnień przeprowadzona przez Pawła Przewoźnego twórcę filmowego, reżysera i mówcę motywującego. Spotkanie było połączone z pokazem filmowym, koncertem hip-hop i z dobrymi wartościami oraz scenariuszem głównego bohatera - prowadzącego Pawła . Prelekcja odbyła się przy współpracy ze Stowarzyszeniem Szansa z Siedlec.
       Młodzież z zainteresowaniem i aktywnością uczestniczyła w dzisiejszym spotkaniu.

      • Logistycy w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej

      • Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej technikum logistycznego wraz z nauczycielkami: panią J. Podgórską, panią I. Malinowską oraz panią E. Dobrzycką wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, związanej tematycznie zarówno z kierunkiem kształcenia jak i profilem prowadzonej w klasach logistycznych innowacji wojskowej.
       W Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej uczniów i opiekunów powitał pan Marek Wardencki, który zapoznał uczestników wycieczki z historią Instytutu oraz realizowanymi przez Instytut zadaniami. 
       WITPiS od początku swego istnienia prowadzi badania, testy terenowe na pojazdach, maszynach, w tym badania, prace rozwojowe, ekspertyzy i opinie w zakresie eksploatacji pojazdów specjalnych i sprzętu wojskowego oraz opiniowanie testowanych pojazdów i rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa oraz charakterystyki użytkowania.
       Młodzi logistycy mieli okazję zobaczyć m.in. komorę klimatyczną służącą do sprawdzania wpływu skrajnych temperatur na wyposażenie i eksploatację pojazdów (uczestnicy wycieczki mogli na „własnej skórze” przekonać się jak działa komora), deszczownicę do testów szczelności czy pochylnię zanurzeniową do badania zdolności do pokonywania przeszkód wodnych metodą brodzenia pojazdu.
       Umożliwiono także uczestnikom wyjazdu przejażdżkę samochodem Honker po torze testowym Instytutu.

      • Lekcja mikrobiologii w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

      • W dniach 1-2 października 2018 roku uczniowie kl. IIa i II b liceum ogólnokształcącego, profil medyczno - sportowy uczestniczyli w wycieczce przedmiotowo–edukacyjnej do Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim.
       Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą, zakresem prowadzonych badań oraz wyposażeniem w Stacji.
       Wizyta rozpoczęła się od wykładu Pani Dyrektor PSSE Marzenny Hardej .Traktował on o podstawowych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. W szczególności należy do nich sprawowanie opieki nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, a także higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

       Uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo pobierać i przechowywać próby materiału do badań niezbędnych w zapobieganiu i zwalczaniu niektórych chorób zakaźnych i pasożytniczych. Poznali także sprzęt i procedurę poboru próbek wody do badań biologicznych i fizykochemicznych. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zagadnienia związane z obowiązkowym szczepieniem, stanem zdrowia mieszkańców powiatu sokołowskiego (nosicielstwo chorób zakaźnych, wirusa HIV), a także jakość wody w miejscowych wodociągach.

       Dla uczniów, którzy wybrali rozszerzaną biologię była to bardzo wartościowa lekcja z zakresu biologii, mikrobiologii, higieny, zdrowia publicznego oraz sanitarnych podstaw prawnych obowiązujących w zakładach produkcji spożywczej.

       Opiekunami wycieczki byli: Ewa Dobrzycka , Mirosława Przyborowska i Małgorzata Wieczorek.

      • Światowy Dzień Zwierząt

      • Z okazji Światowego Dnia Zwierząt w naszej szkole młodzież klasy 4f wykonała gazetkę tematyczną, ukazującą losy zwierząt. Celem było uwrażliwienie młodzieży na odczucia zwierząt, pomoc bezdomnym poprzez adopcje, wolontariat i zbiórkę karmy. 

       Przygotowały: Agnieszka Makowiecka i Ewa Dobrzycha

      • XXVI Olimpiada Informatyczna

      • Oto terminy poszczególnych etapów XXVI Olimpiady Informatycznej:

       • I etap: 8 października - 12 listopada 2018
       • II etap: 12-14 lutego 2019
       • III etap: 9-12 kwietnia 2019

       Czas trwania zawodów I stopnia został wyjątkowo wydłużony o tydzień w związku z kolizją terminów z tegoroczną edycją Spontanicznego Konkursu Informatycznego.

       Pojawiły się już Zasady organizacji zawodów XXVI OI

       Osoby zaintersowane olimpiadą zapraszamy do p. Janusza Burzyńskiego (s. 115).

      • Zajęcia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

      • 26 września br uczniowie dwóch klas Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, uczestniczyli w zajęciach uniwersyteckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zajęcia odbyły się na wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku.Uczniowie wykonywali doświadczenia biologiczne i chemiczne. Zajęcia obejmowały także zwiedzanie laboratoriów toksykologii zwierząt i muzeum biotechnologii. Po zakończeniu zajęć laboratoryjnych w gmachu KUL-u, młodzież zwiedziła miejscową Starówkę.

      • "Olimpiada gier zespołowych dla klas mundurowych"

      • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowej imprezie sportowej – "Olimpiadzie gier zespołowych dla klas mundurowych"- która odbędzie się  w dniach 20-21.10.2018r. na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i nawiązuje do 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych mieszczących się na terenie województwa mazowieckiego i uczący się w klasach mundurowych. Konkurencje, w jakich uczniowie będą mogli wziąć udział to: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa.

       Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej.

       Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych : www.brzask.org.pl, www.mlf.org.pl lub pod numerem telefonu: 661 677 677.

       Serdecznie zapraszamy do udziału

       Zobacz plakat

      • Kursy polonistyczne

      • Nauczyciele języka polskiego zapraszają chętnych i ambitnych uczniów do udziału w konkursach:
       1. IV Edycja Konkursu Ogólnopolskiego ,, Wspomnienie o Irenie Sendlerowej”.
       2. IV Edycja Konkursu Ogólnopolskiego ,, Życie i twórczość Juliusza Słowackiego”.
       Zgłoszenia przyjmuje pani Krystyna Romańczuk do 05.10.2018

      • Wycieczka edukacyjna na UPH w Siedlcach

      • Dnia 27 września 2018 roku w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, odbyły się III Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków.

       Warsztaty miały charakter praktyczny, a ich tematyka związana była z kwestiami dotyczącymi uczenia się języków obcych. W tegorocznych warsztatach została poruszona tematyka dotycząca interferencji językowej, odmian języka oraz idiomów. W szerszym aspekcie, warsztaty miały na celu propagowanie uczenia się języków obcych oraz podniesienie wśród uczestników imprezy świadomości dotyczącej wagi uczenia się i nauczania języków przez całe życie, zarówno na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności, udziału w wymianie międzynarodowej jak i w celu budowania porozumienia pomiędzy różnymi kulturami.

       U. Mielniczuk, M. Winczaruk, J. Maćkowiak, A. Bocian.

      • Spotkanie z rodzicami uczniów klas przejściowych

      • 24.09.2018r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie rodziców klas przejściowych z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim , Panią Ewą Murawską – przedstawicielem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, przedstawicielem Rady Rodziców oraz wychowawcami klas.Na początku Pani wicedyrektor Renata Romańczuk przywitała zgromadzonych rodziców. Następnie głos zabrała Pani Ewa Murawska wygłosiła prelekcję dotyczącą " Motywacji i mobilizacji uczniów do nauki". Po wystąpieniu przedstawiciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców Pan Grzegorz Kamiński na temat wydatkowania środków wpłacanych na Fundusz Pomocy Szkole, a zaraz po nim głos zabrał p. Piotr Adamczuk, który przekazał informacje na temat możliwości zdobycia patentu strzeleckiego.

      • „AKCJA – SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”

      • 21 września 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr1 im. K.K. Baczyńskiego uczestniczyli w corocznej akcji „Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz ich odpowiedzialności. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej! Uczniowie biorąc udział w akcji pozyskali cenną wiedzę na temat odpowiedzialności za stan środowiska i roli, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście.

       Opiekunowie: Mirosława Przyborowska, Iwona Piętka

      • Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych

      • 17.09.2018r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie rodziców klas pierwszych z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim , Panią Ewą Murawską – przedstawicielem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, pedagogiem szkolnym Panią Ewą Dobrzycką, pielęgniarką szkolną Panią Agatą Jakubik oraz wychowawcami klas pierwszych.Na początku Pani wicedyrektor Renata Romańczuk przywitała zgromadzonych rodziców oraz wyraziła pewność, że decyzja dotycząca wyboru naszej szkoły, jako placówki, która zajmie się procesem dydaktyczno-wychowawczym ich dzieci przez najbliższe trzy lub cztery lata, była trafna. Następnie Pani Ewa Dobrzycka zabrała głos na temat współpracy z rodzicami i przekazała informacje dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów naszej szkoły i adaptacji nowych uczniów oraz zapoznała rodziców z programem i tematyką przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Natomiast Pani Agata Jakubik przekazała informacje dotyczące przekazania istotnych informacji przez rodziców dotyczących stanu zdrowia ich podopiecznych, zażywanych leków w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Po czym Pani Ewa Murawska wygłosiła prelekcję dotyczącą zażywania narkotyków przez młodych ludzi, w niezwykle trudnym dla nich czasie, jakim jest okres dojrzewania.

      • „Podlaskie drogi do Niepodległości”

      • W 2018 roku mija 100 lat od odzyskania przez Polskę nieodległości po 123 latach niewoli. W całym kraju organizowane są wykłady, koncerty, wystawy upamiętniające tę rocznicę. W związku z tym wydarzeniem 20 września 2018 r. w Kosowie Lackim odbyła się w konferencja poświęcona tej rocznicy. Wzięli w niej udział uczniowie z klasy IIIi IVh pod opieką p. Iwony Piętki. Konferencję poprzedziła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. NMP w Kosowie Lackim, odprawiona przez ks. bp Antoniego Pacyfika Dydycza. Po Nabożeństwie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim zaprezentowana została przez p. Artura Ziontka książka „Podlaskie drogi do Niepodległości”. Następnie uczniowie mieli okazję zapoznać z wydarzeniami historycznymi, słuchając słowa wstępnego ks.bp. Antoniego Pacyfika Dydycza oraz wykładów p. Artura Rogalskiego i dr Mirosława Roguskiego. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie mogli obejrzeć niezwykle interesującą wystawę: „ Z Kosowa ku niepodległości”, a także „Do niepodległości i dalej...Publikacje regionalne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Sokołowie Podlaskim i „Militarne Podlasiana” – eksponaty ze zbiorów Andrzeja Pieńkowskiego i Mirosława Olszewskiego.

      • Nasi piłkarze mistrzami powiatu

      • W środę 19 września na boisku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięły udzał drużyny z Zespołu Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, drugie miejsce wywalczył Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, trzecie – I Liceum Ogólnokształcące i czwarte Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące.Wyniki turnieju:ZS Nr 1 – LO 7:0SZ Nr 1 – ZSCKR 6:1ZS Nr 1 – SLO 3:0ZSCKR – SLO 2:1SLO – LO 2:2ZSCKR – LO 3:3Skład zwycięskiej drużyny:Daniel Zieliński, Daniel Toczyski, Jacek Toczyski, Kamil Dziewulski, Mateusz Wierzbicki, Kamil Kosieradzki, Kamil Chudzik, Paweł Piotrowski, Mateusz Rozbicki, Igor Tymosiak.Opiekun: Rusłan Mielniczuk

       Gratulujemy!!! :)

      • 43 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

      • Już 43 raz Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu organizuje Olimpiadę Języka Angielskiego . Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego w terminie do 15.10.2018r.Etap szkolny konkursu odbędzie się 12.11.2018r. o godz. 9.00.Wszystkie informacje dotyczące Olimpiady wraz z testami z lat ubiegłych znajdują się na stronie internetowej: oja.wsjo.pl

      • Kiermasz podręczników szkolnych i pomocy naukowych

      • 14 września 2018 r. po raz kolejny w naszej szkole odbył się kiermasz używanych podręczników szkolnych i pomocy naukowych, który na stałe już wpisał się w kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Bibliotekarze wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, umożliwiają im zakup podręczników szkolnych po niższej cenie niż cena rynkowa. Podobnie jak w latach ubiegłych przez pierwsze 2 tygodnie września uczniowie starszych klas przynosili do biblioteki szkolnej podpisane i wycenione podręczniki szkolne, które następnie bibliotekarze oraz wyznaczeni uczniowie wprowadzali do ewidencji. W tym roku najwięcej z kiermaszu skorzystali uczniowie klas pierwszych, ponieważ to dla nich było najwięcej książek z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka czy język angielski.Kiermasz podręczników szkolnych jest wydarzeniem, w które zaangażowani są nie tylko nauczyciele bibliotekarze, ale również uczniowie naszej szkoły. Pomagają oni zarówno w ewidencji podręczników, jak i w ich bezpośredniej sprzedaży na kiermaszu. W tym roku byli to: Iwańska Ewelina, Krasnodębska Karolina, Pogorzelska Katarzyna, Łopacka Paulina (kl. 3f), Łukasik Sara i Klaudia Mazurkiewicz (klasa 4h) oraz Sypnik Eryk i Miszczuk Mateusz (kl. 2j). Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwały p. Monika Siwa i p. Renata Chomiuk (nauczyciele bibliotekarze) oraz p. Izabela Rudaś (nauczyciel j. niemieckiego).

      • Występ Folklorystycznej Grupy Tanecznej z Północnego Cypru

      • 5 września 2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w ramach XVII Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych miał miejsce występ Folklorystycznej Grupy Tanecznej z Północnego Cypru. Artyści z Północnego Cypru za pomącą muzyki i tańca przybliżyli zgromadzonym uczniom elementy  narodowej i regionalnej kultury Cypru. Ich występ został dobrze przyjęty przez młodzież, a oryginalna uroda tancerzy i tancerek oraz ich barwne stroje  na pewno pozostaną w pamięci.

      • POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

      • „Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki”- słowa wiersza Leopolda Staffa stały się motywem przewodnim Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019, która odbyła się 3 września w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1. O tym, jak ważnym miejscem - portem w życiowej wędrówce dla każdego z nas była, jest i będzie szkoła, podkreślali w swoich okolicznościowych przemówieniach nasi Zacni Goście: Pan Leszek Iwaniuk - Starosta Sokołowski i Pani Janina Ewa Orzełowska - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. W tym szacownym gronie znaleźli się również: Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Jarosław Puścion, Radni Powiatu Sokołowskiego, Dyrekcja Szkół i Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Sanepidu, Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracyjni szkół.W czasie uroczystości przyszedł moment, by skromnie uczcić 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wyrazem pamięci o obrońcach naszej Ojczyzny były kwiaty, które delegacje Samorządów Uczniowskich złożyły pod Ścianą straceń upamiętniającą egzekucję ludności polskiej w listopadzie 1943 roku.Tradycyjnie już, jak co roku, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych naszej szkoły oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym swojej placówki, uczniowie ślubowali: dbać o jej honor, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje. Po złożeniu ślubowania Pani Małgorzata Baranowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 oraz Pani Teresa Oliwińska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie wręczyły legitymacje przedstawicielom klas pierwszych.Na zakończenie oficjalnej części Pani Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, Pan Starosta Leszek Iwaniuk oraz Pan Piotr Adamczuk – Prezes Klubu Strzelectwa Sportowego „SOKÓŁ” i instruktor klas mundurowych wręczyli nagrody uczestnikom Młodzieżowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego współfinansowany przez Starostwo Powiatowe i KSS „Sokół” w Sokołowie Podlaskim. Zawody odbyły się 7 czerwca 2018 roku na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego "Sokół" w Sokołowie Podlaskim. Puchary ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego, zaś nagrody rzeczowe firma Nato Militaria. W klasyfikacji drużynowej szkół ponadpodstawowych nasza szkoła zajęła I i II miejsce, a III przypadło I Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Skłodowskiej – Curie. Urząd Marszałkowski chętnie wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego oraz realizację projektów, dających młodzieży naszego regionu lepszy start w dorosłe życie.O wyjątkowości szkół powiatowych, dyrekcja, pedagodzy, młodzież, a przede wszystkim zaproszeni goście mogli przekonać się podczas części artystycznej, którą przygotowali uczniowie naszej szkoły i I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie. Zespół wokalny "Preludium" oraz zespół wokalno-muzyczny "Szara Band", a także grupa teatralna "Sposób na teatr" to niezwykle zdolna i ambitna młodzież naszego powiatu. Gratulujemy wspaniałych występów i jednocześnie dziękujemy młodym artystom, nauczycielom, konferansjerom oraz wszystkim Tym, którzy swoim zaangażowaniem, życzliwością, wsparciem przyczynili się do przygotowania tak wspaniałej uroczystości.

      • Nabór do projektu „Europejskie praktyki dla ZS nr 1 z Sokołowa Podlaskiego”

      • Rusza rekrutacja do projektu „Europejskie praktyki dla ZS nr 1 z Sokołowa Podlaskiego”, dotyczącego wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy do Grecji uczniów o profilach kształcenia technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych i kucharz. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie, regulaminem rekrutacji oraz do składania Zgłoszeń rekrutacyjnych w Sekretariacie szkoły do 7 września 2018 roku. Powyższe dokumenty znajdują się niżej - w wersji do pobrania oraz w Sekretariacie Szkoły - w wersji papierowej.

       1. Ogłoszenie o projekcie          2. Regulamin rekrutacji           3. Formularz zgłoszeniowy

       Zachęcamy także do polubienia profilu projektu na Facebooku. Bedą się tam pojawiać wszelkie informacje o projekcie oraz relacja z praktyk zawodowych.

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 45044