• Egzamin zawodowy

    • Informacja dla uczniów i absolwentów Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim

    • Zgodnie z harmonogramem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uczniowie i absolwenci składają deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję styczeń  - luty 2021 najpóźniej do 11 września 2020 r.

     Deklaracje dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 otrzymali wychowawcy klas i przekażą je do wypełnienia zdającym.

     Deklaracje do pobrania:

    • INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020

    • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
     (Formuła 2012 i Formuła 2017), w naszej szkole potrwa od 22 czerwca br. do 4 lipca 2020 r.

     Harmonogramy zdających przekażę wychowawcom, którzy poinformują Was, w której grupie zdających,  znajdują się poszczególne osoby (Formuła RODO).

     Dokładne informacje dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, zdających egzamin praktyczny w innym Ośrodku Egzaminacyjnym przekaże wychowawca (Formuła RODO).

     Na egzamin przychodzimy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  organizowania
     i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów (link poniżej, punkt 2).

     Proszę wziąć dokument tożsamości, w celu identyfikacji zdającego.

     Zgłaszamy się minimum na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

     Przestrzegamy obowiązujących wytycznych CKE.

     Zdających obowiązuje strój szkolny.

     31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
     w zawodzie. 
     Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

     Linki do materiałów szkoleniowych:

     1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. - Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. - Formuła 2019

     https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_2518PP2012_2017_2019-czesc_pisemna-VI-VII%20i%20VIII-IX_2020.pdf.pdf

     Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

     Dyrektor OKE ogłasza wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

     A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

     A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

     A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

     AU.22 Obsługa magazynów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

     A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji kalkulator prosty*

     A.36 Prowadzenie rachunkowości kalkulator prosty*

     T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

     TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

     *Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

     EE.08**  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

     MG.20** Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
     MG.17** Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
     M.44** Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
     E.14** Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami,
     E.13** Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,


     ** Szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem

     2. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:
     · ósmoklasisty (E8)
     · gimnazjalnego (EG)
     · maturalnego (EM)
     · potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
     · zawodowego (EZ).

     https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_250120200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%c3%b3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf.pdf

    • HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020 R.

    •  

     HARMONOGRAM  EGZAMINÓW
     POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
     W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020 R.


     Etap praktyczny (d)
     22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Technik logistyk – AU.22.

     16

      

      

     900

      

      

     Świetlica Nr 1

      

      

     120 min.

      

      

     2.

     Technik logistyk – AU.22.

     16

      

      

     900

      

      

     Sala lustrzana

      

      

     120 min.

      

      

     3.

     Technik logistyk – A.31.

     9

      

      

     900

      

      

     Sala 105

      

      

     120 min.

      

      

     4.

     Technik hotelarstwa – TG.12.

     11


     900

      

     Sala 113

     150 min.

     5.

     Technik logistyk – A. 32.

     8

     1300

     Sala 106

     120 min.

     6.

     Technik hotelarstwa – T.12.

     2

     1300

     Sala 104

     150 min.

     7.

     Technik logistyk – A. 30.

     1

     1600

     Sala 104

     120 min.

      

      

      

     Etap pisemny 
     23 czerwca 2020 r. (wtorek)

      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Godz.

     Sala

     Czas egz.

     8.

     Technik logistyk – AU.22.

     12


     1000

      

     Sala 15

      

      

     60 min.

      

      

     9.

     Technik logistyk – AU.22.

     12


     1000

      

     Sala 112

      

      

     60 min.

      

      

     10.

     Technik hotelarstwa – TG.12.

     10


     1000

      

     Sala 113

     60 min.

     11a.

     Technik informatyk  - EE.08.

     17

     1000

     Świetlica Nr 1

      

     60 min

      

     11b.

     Technik informatyk  - EE.08.

     17

     1000

     Sala lustrzana

      

     60 min

      

     12.

     Technik mechanik – MG.20.

     5

     1000

     Sala 103

     60 min

     Sprzedawca – A.18.

     1

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – M.17.

     3

     13.

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – MG.17.

     2

     1000

      

      

      

      

      

      

     Stołówka
     w bursie

     60 min

     Cukiernik –  TG.04.

     1

     Kucharz – TG.07.

     5

     Mechanik pojazdów samochodowych – MG.18.

     2

     Murarz – tynkarz  – BD.14.

     1

     Sprzedawca – AU.20.

     3

     14.

     Technik informatyk  - E.13.

     5

     1200

     Sala 112

      

     60 min

      

     Fryzjer – AU.21.

     1

     15.

     Technik informatyk – E.14.

     6

     1400

     Sala 103

      

      

     60 min.

      

      

      

     Etap praktyczny
      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Data/
     godz.

     Sala

     Czas egz.

     16.

     Technik mechanik – M.44.

     (dk)

     3

     25.06.

     800

     Sala 208


     120 min.

      

     17.

     Technik informatyk – E.14.

     (dk)

     7

      

     25.06.

     800

      

     Sala 115

     150 min.

      

     18.

      

     Technik ekonomista – A.35.

     (dk)

     1

      

      


     25.06.

     900

      

      

      

      


     Sala 215
      

      

     180 min.

      

     19.

      

     Technik ekonomista – A.36.

     (dk)

     2

      

      


     26.06.

     900

      

      

      

      


     Sala 215
      

      

     180 min.

     20.

     Technik informatyk  - EE.08.

     (wk)

     5

      

     29.06.

     800

      

     Sala 213

     150 min.

     21.

     Technik informatyk  - EE.08.

     (wk)

     5

      

     29.06.

     1200

      

     Sala 213

     150 min.

     22.

     Technik informatyk  - E.13.

     (wk)

     1

      

     29.06.

     1600

      

     Sala 201

     150 min.

     23.

     Technik informatyk  - EE.08.

     (wk)

     5

      

     30.06.

     800

      

     Sala 213

     150 min.

     24.

     Technik informatyk  - EE.08.

     (wk)

     5

      

     30.06.

     1200

      

     Sala 213

     150 min.

     25.

     Technik informatyk  - EE.08.

     (wk)

     5

      

     01.07.

     800

      

     Sala 213

     150 min.

     26.

     Technik informatyk  - EE.08.

     (wk)

     5

      

     01.07.

     1200

      

     Sala 213

     150 min.

     27.

     Technik informatyk  - EE.08.

     (wk)

     4

      

     01.07.

     1600

      

     Sala 213

     150 min.

     28.

     Technik mechanik  - MG.20.

     (w)

     3

      

     04.07.

     800

      

     Warsztaty Nr 1

     120 min.

     29.

     Technik mechanik  - MG.20.

     (w)

     2

      

     04.07.

     1200

      

     Warsztaty Nr 1

     120 min.

     30.

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – MG.17.

     (w)

     2

      

     04.07.

     1600

      

     Warsztaty Nr 1

     120 min.

      

     Uwaga !

     1  Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali.

     2. Na egzamin pisemny zdający przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania - pióro lub długopis z czarnym tuszem.

     3. Do sali egzaminacyjnej zdający nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać.

     4. Zdający etap praktyczny egzaminu, przynosi ze sobą dokument tożsamości, przybory do pisania - pióro lub długopis z czarnym tuszem oraz określone przybory związane ze specyfiką zawodu.            

                                          

    • INFORMACJA DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW DOTYCZĄCA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EPKwZ) W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020 R.

    • Wyniki egzaminów:

     Zgodnie z harmonogramem przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
     w zawodzie, 20 marca przekazano do szkół wyniki tego egzaminu (tylko wersję elektroniczną).

     Wychowawcy klas otrzymali wyniki egzaminów i przekażą je swoim wychowankom (obowiązuje formuła RODO).

     Świadectwa i dyplomy:

     Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania – termin przekazania: świadectw, dyplomów  i suplementów – szkołom i zdającym został określony w harmonogramie jako
     „do 31 marca”. Szczegóły dotyczące późniejszego ich odbioru będą podane zgodnie
     z wyznaczonym terminem i procedurami.

     Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

     Osoby, które nie zdały EPKwZ w  sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/ niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

     Deklaracje będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły zszsok@poczta.onet.pl albo OKE.

     Deklaracja do wypełnienia stanowi dołączony, odrębny dokument

     „Deklaracja Formuła 2012” – dla kwalifikacji jednoliterowych i „Deklaracja Formuła 2017” – dla kwalifikacji dwuliterowych.

     Wglądy do prac egzaminacyjnych:

     Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, OKE nie ma obecnie możliwości przeprowadzenia wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu „d” lub „dk”, dodatkowo dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą do 20 marca br. przesyłać do OKE (adres podany na stronie internetowej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektora OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół do funkcjonowania w standardowym trybie.

     Zalacznik 3 Formula 2012.docx
     Zalacznik 3 Formula 2017.docx

     Przygotowała:
     Agnieszka Makowiecka
     kierownik szkolenia praktycznego
     w Zespole Szkół Nr 1

     Żródło: Informacja dyrektora CKE z 18 marca 2020 r. dot. EPKwZ

    • Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r

    • HARMONOGRAM  EGZAMINÓW
     POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
     W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020 R.

      

     Etap praktyczny (d)
     9 stycznia 2020 r. (czwartek)

      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Godz.

     Sala

     Czas trwania egzaminu

     1.

     Technik logistyk – AU.22.

     14

      

      

     900

      

      

      

     Sala 106

      

      

      

     120 min.

      

      

     2.

     Technik hotelarstwa – TG.12.

     2


     900

      

     Sala 104

     150 min.

     3.

     Technik logistyk – A. 31.

     10

     900

     Sala 17

     120 min.

     4.

     Technik logistyk – A.32.

     37

     1300

     Świetlica Nr 1

     120 min.

     5.

     Technik hotelarstwa – T.12.

     9

     1300

     Sala 104

     150 min.

     6.

     Technik logistyk – A. 30.

     2

     1600

     Sala 104

     120 min.

      

     Etap pisemny 
     10 stycznia 2020 r. (piątek)

      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Godz.

     Sala

     Czas trwania egzaminu

     1.

     Technik ekonomista  – A.35.

     1

      

      

     1000

      

      

      

      

     Sala 15
     ( 8 osób)

      

      

      

     60 min.

      

      

     2.

     Sprzedawca  – A.18.

     1

     3.

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – M.17.

     2

     4.

     Technik hotelarstwa – T.12.

     1

     5.

     Technik ekonomista  – AU.35.

     2

     6.

     Technik logistyk – AU.22.

     1

     7.

     Technik ekonomista  – A.36.

     9

      

      

     1200

      

      

      


     Sala 17
      

      


     60 min.

      

     8.

     Technik informatyk  - E.13.

     6

     1200

     Sala 106

      

     60 min

      

     9.

     Technik mechanik – M.44.

     8

     1200


     Sala 113

      

      

     60 min

      

     10.

     Technik hotelarstwa – T.12.

     9

     11.

     Technik logistyk – A.32.

     37

     1400

     Świetlica Nr 1

      


     60 min.

      

      

     12.

     Technik informatyk – E.14.

     12

     1400

     Sala 105

      

      

     60 min.

      

      

     12

     1400

     Sala 106

      

     60 min.

      

      

      

     Etap praktyczny
      

     1.

     Technik informatyk – E.14.

     (dk)

     13

      

     13.01.

     800

      

     Sala 115

     150 min.

     13

      

      

     13.01.

     1200

      

      

     Sala 115

      

     150 min.

      

     2.

      

     Technik ekonomista – AU.35.

     (dk)

     2

      

      

     14.01.

     900

      

      

      

      

     Sala 215
      

      

     180 min.

     3.

     Technik ekonomista – A.35.

     (dk)

     1

     14.01.

     1500

      

      

     Sala 215

      

      

     180 min.

      

     4.

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – M.17.

     (w)

     1

     14.01.

     1600

     Warsztaty Nr 1

      

     120 min.

      

     5.

     Technik mechanik – M.44.

     (dk)

     9

     15.01.

     800

     Sala 208


     120 min.

      

     6.

     Technik ekonomista – A.36.

     (dk)

     5

     16.01.

     900

     Sala 215


     180 min.

      

     4

     16.01.

     1500

     Sala 215


     180 min.

      

     7.

     Technik informatyk – E.12.
     (wk)

     2

     30.01.

     1200

     Sala 213


     150 min.

      

     8.

     Technik informatyk – E.13.
     (wk)

     4

     07.02.

     1200

     Sala 201

     150 min.

     3

     07.02.

     1600

     Sala 201

     150 min.

      

      

     Uwaga !

     1  Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali.

     2. Na egzamin pisemny zdający przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania - pióro lub  długopis z czarnym tuszem.

     3. Do sali egzaminacyjnej zdający nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać.

     4. Zdający etap praktyczny egzaminu, przynosi ze sobą dokument tożsamości,  przybory do pisania - pióro lub długopis
     z  czarnym tuszem oraz określone przybory związane ze specyfiką zawodu.

    • HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

    • Sesja 1.
     2020 Zima (styczeń – luty 2020 r.)

     Do 9 września 2019 r.
     Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2020 r.

     20 marca 2020 r.
     Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 r.

     20 marca 2020 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
     w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 r.

     20 marca 2020 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 r.

      22 maja 2020 r.
     Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
     dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.

     Sesja 2.

     2020 Lato (czerwiec – lipiec 2020 r.)

     Do 22 lutego 2020 r.
     Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r.

     W przypadku ponownego przestępowania do egzaminu przez zdających
     (uczniów, absolwentów oraz osoby, które ukończyły kkz), którzy nie zdali tego egzaminu
     w sesji 2020 Zima -  termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r.
     do 27 marca 2020 r.

     28 sierpnia 2020 r.
     Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

     28 sierpnia 2020 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

     28 sierpnia 2020 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

     Źródło:
     Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
     w 2020 roku dla podstaw programowych kształcenia w zawodach  z 7 lutego 2012 r.
     i 31 marca 2017 r.

     Przygotowała:
     Agnieszka Makowiecka

    • Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

    • HARMONOGRAM  EGZAMINÓW
     POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
     W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2019 R.

      

     Część pisemna – 18.06.2019 r. (wtorek)

      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Technik ekonomista – AU.35.

     15


     1000

      


     105
      


     60 min.

      

     2.

     Technik hotelarstwa –TG.12.

     5

     1000

     104

     60 min.

     3.

     Technik logistyk – AU.22.

     35

     1000


     Świetlica

     Nr 1

      

     60 min.

     4.

     Technik mechanik – M.20.

     10

      

      

     1000

      

      

     Sala 106

      

     60 min.

      

     Technik informatyk – E.12.

     3

     Technik spedytor – A.28.

     1

     Technik ekonomista – A.35.

     1

     5.

     Kucharz – T.06.

     4

      

      

     1000

      

      

      

     Sala 212

      


     60 min.

      

     Mechanik pojazdów samochodowych – M.18.

     3

     Murarz – tynkarz – B.18.

     1

     Sprzedawca  A.18.

     2

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – M.17.

     9

     6.

     Technik logistyk – A.31.

     17

     1200

     105

     60 min.

     7.

     Technik logistyk – A.31.

     31

     1200


     Świetlica

     Nr 1

      

     60 min.

     Technik ekonomista – A.36.

     3

     Technik mechanik – M.44.

     1

     Technik spedytor – A.29.

     1

     Fryzjer – A.19.

     1

     8.

     Technik informatyk – E.13.

     30

     1200

     212

     60 min.

     9.

     Technik logistyk – A.32.

     1

     1400

     105

     60 min.

     Technik informatyk – E.14

     10

      

      

     Część praktyczna (d) – 17.06.2019 r. (poniedziałek)


      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Technik hotelarz – TG.12.

     5

      

      

     900

      

      

      

     Sala 104

      

      

      

     150 min.

      

      

     2.

      

     Technik logistyk – A.31.

     34

      

      

     900

      

      

      

     Świetlica

     Nr 1

      

     120 min.

      

     3.

     Technik logistyk – A.31.

     14

     900

      

     Sala 105

      

      

     120 min.

      

     Technik spedytor – A.28.

     1

     4.

     Technik logistyk – AU.22.

     18

     900

     Sala 106

      

     120 min.

      

     5.

     Technik logistyk – AU.22.

     17

     900

     Sala 103

      

     120 min.

      

     6.

     Technik logistyk – A.32.

     10

     1300

      

     Sala 105

      


     120 min.

      

     Technik spedytor A.29.

     2

     7.

     Technik logistyk – A.30.

     12

     1600

     Sala 104

      

     120 min.

      

      

      

     Część praktyczna (dk)
      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Data/
     godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Technik ekonomista – A.35.

     3

      

     26.06.

     900

      

     Sala 215

     180 min.

      

     2.

      

     Technik ekonomista – A.36.

     5

      

      

     27.06.

     900

      

      

      

      

     Sala 215
      

      

     180 min.

     3.

     Technik mechanik – M.44.

     3

     27.06.

     800

      

     Sala 208

      

     120 min.

     4.

     Technik informatyk – E.14.

     13

     28.06.

     800

      

      

     Sala 115

      

      

     150 min.

      

     5.

     Technik ekonomista – AU.35.

     8

     25.06.

     900

      

      

     Sala 215

      

     180 min.

      

     7

     25.06.

     1500

      

      

     Sala 215

      

     180 min.

      

      

     Część praktyczna (wk)
      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Data/
     godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Technik informatyk – E.13.

     6

      

     27.06.

     800

      

     Sala 201

     150 min.

     6

      

      

     27.06.

     1200

      

      

     Sala 201

      

     150 min.

     5

      

      

     27.06.

     1600

      

      

     Sala 201

      

     150 min.

      

     2.

      

     Technik informatyk – E.13.

     5

      

      

     28.06.

     800

      

      

     Sala 201

      

     150 min.

     5

      

      

     28.06.

     1200

      

      

     Sala 201

      

     150 min.

     3.

     Technik informatyk – E.12.

     1

      

      

     28.06.

     1600

      

      

     Sala 213

      

     150 min.

      

     Część praktyczna (w)
      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Data/
     godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – M.17.

      

     3

      

     22.06.

     800

      

     Warsztaty
     W1

     120 min.

     3

      

      

     22.06.

     1200

      

      

     Warsztaty
     W1

      

     120 min.

     3

      

     22.06.

       1600

     Warsztaty
     W1

     120 min.

      

     2.

      

     Technik mechanik – M.20.

     3

      

      

     24.06.

     800

      

      

     Warsztaty
     W1

      

     120 min.

     3

      

      

     24.06.

     1200

      

      

     Warsztaty
     W1

      

     120 min.

     3

      

      

     24.06.

     1600

      

      

     Warsztaty
     W1

      

     120 min.

      

     Uwaga !

     1. Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali.

     2. Na egzamin pisemny zdający przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania - pióro lub          długopis z czarnym tuszem.

     3. Do sali egzaminacyjnej zdający nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, 
         ani z nich korzystać.

     4. Zdający etap praktyczny egzaminu, przynosi ze sobą dokument tożsamości,  przybory do pisania - pióro lub długopis z  czarnym tuszem oraz określone przybory związane
     ze specyfiką zawodu.

      

                      

    • Pilne!!!

    • DO 29 MARCA 2019 R.

     TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

     NA SESJĘ CZERWIEC – LIPIEC 2019

     W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez uczniów / absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 r, odbiór deklaracji i przekazanie wypełnionych deklaracji
     do kierownika szkolenia praktycznego.

      

    • Rekrutacja Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 r.

    • INFORMACJE O WYNIKACH Z EGZAMINÓW MOŻNA UZYSKAĆ
     W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIU 22 MARCA 2019 R. OD GODZINY 14:00.

     W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez uczniów / absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 r, odbiór deklaracji w sekretariacie Szkoły i przekazanie wypełnionych deklaracji do kierownika szkolenia praktycznego(w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).

    • Sesja 1 - 2019 Zima (styczeń – luty 2019 r.)

    • 22 marca 2019 r.
     Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 r.

     22 marca 2019 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
     w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 r.

     22 marca 2019 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019 r.

    • Sesja 2 - 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019 r.)

    • Przypominamy o składaniu do wychowawców deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

     W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez uczniów / absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 r., termin składania deklaracji 
     w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

     Źródło: komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2019 r.

    • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

    • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
     z 27 listopada 2018 r.
     w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
     w sesji styczeń-luty 2019 r.

     Na podstawie § 12 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz.673) ) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz.1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2019 r.

     Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

     Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*.

     * Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

     dr Marcin Smolik
     dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

      

    • Informacja!

    • INFORMACJA DLA UCZNIÓW:
     1. ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ NA EGZAMIN W WYZNACZONYM DNIU, CO NAJMNIEJ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU I PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ:
     - DOWÓD TOŻSAMOŚCI,
     - DŁUGOPIS LUB PIÓRO Z CZARNYM ATRAMENTEM,
     - UBRANIA ROBOCZE, JEŻELI JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI BHP DLA KWALIFIKACJI, W KTÓREJ ODBYWA SIĘ CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU.
     2. PRZEBIERAJĄ SIĘ W UBRANIA ROBOCZE, O ILE JEST TO WYMAGANE.
     3. PRZYPOMNIENIE O ZAKAZIEWNOSZENIA I KORZYSTANIA Z:
     - URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH,
     - MATERIAŁÓW / PRZYBORÓW, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE.

     W DNIU EGZAMINU ZDAJĄCYCH OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY.

       

    • Egzamin pisemny

    • Kod kwalifikacji

     Data

     Godzina

     Sala

     Liczba zdających

     A.28.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     1

     A.30.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     2

     A.35.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     4

     E.12.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     4

     M.20.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     1

     A.29.

     2019-01-10

     12

     Świetlica Nr 1

     7

     A.36.

     2019-01-10

     12

     106

     16

     E.13.

     2019-01-10

     12

     Świetlica Nr 1

     12

     M.44.

     2019-01-10

     12

     105

     16

     T.12.

     2019-01-10

     12

     Świetlica Nr 1

     9

     A.32.

     2019-01-10

     14

     Świetlica Nr 1

     31

     E.14.

     2019-01-10

     14

     212

     25

    • Egzamin praktyczny

    • Kod kwalifikacji

     Data

     Godzina

     Sala

     Liczba zdających

     A.28.

     2019-01-09

     09

     105

     1

     A.31.

     2019-01-09

     09

     105

     4

     T.11.

     2019-01-09

     09

     105

     3

     A.29.

     2019-01-09

     13

     104

     7

     A.32.

     2019-01-09

     13

     Świetlica Nr 1

     34

     T.12.

     2019-01-09

     13

     105

     9

     A.30.

     2019-01-09

     16

     Świetlica Nr 1

     21

     E.14.

     2019-01-15

     08

     115

     15

     M.44.

     2019-01-15

     08

     208

     9

     E.14.

     2019-01-15

     12

     115

     14

     M.44.

     2019-01-15

     12

     208

     8

     A.35.

     2019-01-16

     09

     215

     7

     A.36.

     2019-01-17

     09

     215

     9

     A.36.

     2019-01-17

     15

     215

     8

     M.20.

     2019-02-11

     08

     Warsztaty 1

     4

     M.20.

     2019-02-11

     12

     Warsztaty 1

     4

     M.20.

     2019-02-11

     16

     Warsztaty 1

     4

     E.13.

     2019-02-14

     08

     201

     5

     E.13.

     2019-02-14

     12

     201

     5

     E.12.

     2019-02-15

     08

     201

     4

     E.12.

     2019-02-15

     12

     213

     4

  • Nasze media społecznościowe

  • liczba odwiedzin: 3947