• PO WER

    • PO WER – EUROPEJSKIE PRAKTYKI DLA ZS NR 1 Z SOKOŁOWA PODLASKIEGO

    • W roku szklanym 2018/2019 szkoła realizowała projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049097 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ Sektor Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.

     W ramach projektu zrealizowano dwie zagraniczne mobilności, podczas których młodzież odbyła 80-godzinne staże zawodowe w greckich przedsiębiorstwach oraz brała udział w bogatym programie edukacyjno-kulturowym.

     Mobilność I

     Termin: 29.10.2018 – 09.11.2018

     Uczestnicy:     15 uczniów Technikum Nr 1 w zawodzie technik hotelarstwa

                             10 uczniów Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista

                             10 uczniów Technikum Nr 1 w zawodzie technik pojazdów samochodowych

     Mobilność II

     Termin: 18.03.2019 – 29.03.2019

     Uczestnicy:     22 uczniów Technikum Nr 1 w zawodzie technik informatyk

                             10 uczniów Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista

                             7 uczniów Technikum Nr 1 w zawodzie technik hotelarstwa

                             6 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w zawodzie kucharz

     Zobacz na Facebooku

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 111