• ERAZMUS+

     • Grecja 2022

     • W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła realizowała projekt nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000017718, dofinansowany przez Unię Europejską.

      Celem głównym projektu było umożliwienie uczniom Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego wszechstronnego rozwoju w obszarze zawodowym i osobistym dzięki wdrożeniu szeregu działań o skali europejskiej, obejmujących swym zakresem zagraniczne praktyki zawodowe.

      W ramach projektu zrealizowano zagraniczną mobilność, podczas której młodzież odbyła 80-godzinne staże zawodowe w greckich przedsiębiorstwach orz brała udział w bogatym programie edukacyjno-kulturowym.

      Termin: 05.06.2022 – 18.06.2022

      Uczestnicy:     uczniów Technikum Nr 1 w zawodzie technik informatyk

                               uczniów Technikum Nr 1 w zawodzie technik hotelarstwa

                               uczniów Technikum Nr 1 w zawodzie technik logistyk

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 613