• Rekrutacja

    • Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach

    • Rodzicu,

      

     • Przekaż dyrektorowi bursy/internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa/internat mogły zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
     • Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie/internacie.
     • Nie posyłaj dziecka do bursy/internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
     • Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie/internacie.
     • Przypomnij dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
     • Pozostaw dyrektorowi bursy/internatu numer telefonu do kontaktu.

      

     Wychowanku,

      

     • Do bursy/internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
     • Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
     • Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w bursie/internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
     • Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy/internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
     • Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
     • Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy/ internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.
     • Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
     • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.
     • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
     • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
     • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
     • Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
     • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
     • Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.
     • Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.
     • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
   • Kierunki kształcenia

    Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami na temat kierunków oferowanych przez naszą szkołę :)
      • Technik eksploatacji portów i terminali
      • Pokaż
      • Technik pojazdów samochodowych
      • Pokaż
      • LO o profilu medyczno-sportowym
      • Pokaż
      • LO o profilu policyjno-strażackim
      • Pokaż
      • Branżowa szkoła I stopnia - wielozawodowa
      • Pokaż
    • Wirtualne dni otwarte 2020

    •  

     • Nasza absolwentka

     • Eliza Wcisłak

     • Eliza Wcisłak - zawodniczka CWZS Zawisza Bydgoszcz uprawiająca podnoszenie ciężarów, wice mistrzyni Europy do 17 lat, brązowa medalistka mistrzostw Europy do 23 lat, wielokrotna mistrzyni Polski, w tym mistrzyni Polski seniorek, studentka psychologii na WSG w Bydgoszczy, żołnierz WOT, absolwentka Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

    • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA DO BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ

    • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA DO BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ 

     W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

     W SOKOŁOWIE PODLASKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     od 13.07.2020 r.

     do 27.07.2020 r.

     Składanie wniosków na wolne miejsca w Bursie Międzyszkolnej w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1
      im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
     28.07.2020 r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim i Bursie Międzyszkolnej
     do 14.08.2020 r.

     Potwierdzenie woli zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej
     w roku szkolnym 2020/2021:

     • osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
     • poprzez przesłanie pocztą na adres Zespołu Szkół nr 1 
      im. K. K. Baczyńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie 24 08-300 Sokołów Podlaski
     • drogą elektroniczną na adres: zszsok@poczta.onet.pl

     od 20.08.2020 r.

     do 27.08.2020 r.

     Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej na pozostałe wolne miejsca
     w Bursie Międzyszkolnej. Składanie wniosków w sekretariacie
     Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
     28.08.2020 r.

     Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim i Bursie Międzyszkolne

      

     Prosimy o potwierdzenie chęci zamieszkania w bursie międzyszkolnej juz w dniu ogłoszenia wyników naboru (xx lipca)

     Zobacz nas w galerii

 • Nasze media społecznościowe