• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców 2023/2024

    • Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1
     im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim - Rok Szkolny 2023/2024

     Skład Zarządu:

     • Przewodniczący – Pani Monika Skibińska
     • Zastępca Przewodniczącego – Pani Agnieszka Bartosiak
     • Sekretarz – Pani Agnieszka  Kosieradzka
     • Członek – Pan Marek Adamczyk

     Skład Komisji Rewizyjnej:

     • Przewodniczący –  Pan Tomasz Maliszewski
     • Zastępca Przewodniczącego –  Pani Katarzyna Zdzieborska
     • Członek Komisji – Pani Magdalena Wojewódzka
     • Członek Komisji – Pani Eliza Specjalska

     Składka na fundusz Rady Rodziców, nie zmienia się i wynosi 100 zł.

     Wpłaty można wnosić gotówką lub przelewem na rachunek Rady Rodziców w PBS O/Sokołów Podlaski
     Nr 53 9221 0000 0014 3039 3000 0010
     Wpłat w gotówce można również dokonać przy okazji zebrań śródokresowych, z wychowawcami klas, w terminach ustalonych przez Szkołę .
     Nasz niewielki wkład finansowy może bardzo pomóc Szkole i uczniom. Skorzystają z tego wsparcia aktualnie nasze uczące się dzieci ,a wiele trwałych ulepszeń czy zakupów pozostanie dla następnych pokoleń.

     Serdecznie dziękujemy.
      

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 4771