• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców 2023/2023

    • Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1
     im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim - Rok Szkolny 2022/2023

     Skład Zarządu:

     • Przewodniczący - Pan Marek Adamczyk
     • Zastępca przewodniczącego - Pani Monika Skolimowskaa
     • Sekretarz - Pani Agnieszka Bartosiak
     • Członek - Pani Agnieszka Kosieradzka

     Skład Komisji Rewizyjnej:

     • Przewodniczący - Pani Agata Wojciuk
     • Zastępca przewodniczącego - Pani Beata Borysiak
     • Członek - Pani Monika Niemierka
     • Członek - Pani Martyna Szajko

     Składka na fundusz Rady Rodziców, nie zmienia się i wynosi 100 zł.

     Wpłaty można wnosić gotówką lub przelewem na rachunek Rady Rodziców w PBS O/Sokołów Podlaski
     Nr 53 9221 0000 0014 3039 3000 0010
     Wpłat w gotówce można również dokonać przy okazji zebrań śródokresowych, z wychowawcami klas, w terminach ustalonych przez Szkołę .
     Nasz niewielki wkład finansowy może bardzo pomóc Szkole i uczniom. Skorzystają z tego wsparcia aktualnie nasze uczące się dzieci ,a wiele trwałych ulepszeń czy zakupów pozostanie dla następnych pokoleń.

     Serdecznie dziękujemy.
      

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 3328