• Regulamin biblioteki

    • Regulamin bilioteki

    • I. Czytelnia

     1) Prawo korzystania z czytelni
     1)  Z czytelni Zespołu Szkół Nr 1 może korzystać każdy uczeń i słuchacz      szkoły dla dorosłych.
     2) W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
     3) Korzystający z czytelni obowiązany jest wpisać swoje imię i nazwisko do ,,zeszytu obecności w czytelni”.
     2)  Korzystanie ze zbiorów
     1) W czytelni można korzystać z prasy, księgozbioru podręcznego i innych zbiorów biblioteki.
     2) Z prasy wolno korzystać tylko w czytelni.
     3) Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism znajdujących się na półkach, do innych zbiorów za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
     4) Czytelnik ma obowiązek położenia czasopisma na ustalone miejsce.
     5) W książkach ani czasopismach należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi i pozostawić porządek na stoliku.

     II. Wypożyczalnia

     1) Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
     2) Od 15 czerwca obowiązuje zwrot wypożyczonych książek.
     3) Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone i zagubione książki.
     4) Czytelników obowiązuje zachowanie ciszy i porządku w wypożyczalni.
     5) Czytelnik może wypożyczyć następującą ilość książek:
     a) uczeń - 5 książek na miesiąc (3 lektury oraz 2 książki z literatury popularnonaukowej lub beletrystyki),
     b) nauczyciel – w zależności od potrzeb
     6) Okres wypożyczenia książek może być przedłużony po osobistym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
     7) Należy dbać o czystość wypożyczonych książek.
     8) W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 3622