• ZRSZ

    • ZINTEGROWANY ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

    • Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego przystąpił do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza, pt. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt zakłada wsparcie dla szkolnictwa zawodowego na terenie województwa mazowieckiego. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb i uwarunkowań lokalnej i regionalnej gospodarki oraz zwiększenie potencjału szkół oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, poprzez wsparcie rozwoju uczniów oraz kadry pedagogicznej. Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców.

     W ramach tego projektu w latach 2019 – 2023 zrealizowane zostały następujące zadania:

     • Praktyki zawodowe lub staże zawodowe,
     • Szkolenia zawodowe dla uczniów,
     • Wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
     • Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych.

     W ramach projektu 366 uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia miało możliwość odbycia płatnych staży u lokalnych pracodawców w wymiarze 150 godzin w branży zgodnej z kierunkiem kształcenia. Program staży został opracowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w porozumieniu z pracodawcami. 

     Uczniowie biorący  udział w projekcie uczestniczyli w kursach i szkoleniach prowadzonych przez „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o:

     • Kurs System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych terenowych- przeszkolono  247 osób, w 12 grupach po 16h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.
     • Kurs Obsługa programów inżynierskich – przeszkolono 79 osób, w 4 grupach po 10h dydaktycznych.
     • Kurs Organizacja miejsca pracy w oparciu o model 5S w usługach –przeszkolono 120 osób, w 6 grupach po 8h dydaktycznych.
     • Kurs Obsługa kas fiskalnych - przeszkolono grupę 33 osób, w wymiarze 16h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.
     • Kurs Autoprezentacja i wystąpienia publiczne– przeszkolono 74 osoby, w 3 grupach po 16h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.
     • Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej – przeszkolono 30 osób, w 2 grupach po 16h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.
     • Kurs Zarządzanie projektami – przeszkolono grupę 20 osób, w wymiarze 16h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.
     • Kurs Badanie termowizyjne w inżynierii – przeszkolono grupę 20 osób, w wymiarze 8h dydaktycznych.
     • Kurs Pracownik HR - Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji – przeszkolono grupę 20 osób, w wymiarze 16h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.
     • Kurs Skuteczna komunikacja interpersonalna– przeszkolono 48 osób, w 2 grupach po 16h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.
     • Kurs Baristy – przeszkolono 18 osób, w 2 grupach 8h dydaktycznych.
     • Kurs Usługi kelnerskie przeszkolono 13 osób, w wymiarze 18h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.
     • Kurs pracownik usług kosmetycznych: techniki wykonywania makijażu, zdobienie paznokci – przeszkolono grupę 21 osób, w wymiarze 18h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.
     • Kurs Akademia barmańska- przeszkolono 20 osób, w 2 grupach po 18h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.
     • Kurs Baristy – przeszkolono 10 osób, w 2 grupach 8h dydaktycznych.
     • Kurs Trener personalny z dietetyką sportową. Budowanie wizerunku w social media – przeszkolono grupę 15 osób, w wymiarze 16h dydaktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje.

     Wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy zapewnili naszym uczniom/słuchaczom wartościowe doświadczenia edukacyjne, które znacząco wzbogaciły ich wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach.

     W ramach udziału Zespołu Szkół Nr 1 w realizacji projektu pt. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, szkoła (pracownie zawodowe) została doposażona w sprzęt:

     1. Pracownia do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych:

     • podnośnik samochodowy nożycowy,
     • montażownia automatyczna do kół,
     • linia diagnostyczna dla poj. o DMC do 3,5 T,
     • myjka kabinowa, myjka wysokociśnieniowa,
     • zestaw komputerów, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny;

     2. Pracownia do kształcenia w zawodzie technik informatyk:

     • zestawy komputerowe, projektory multimedialne;

     3. Pracownia reklamy:

     • kamery cyfrowe,
     • aparaty fotograficzne,
     • oświetlenie do aparatów i kamer, statywy;

     Wykorzystanie w procesie edukacji pozyskanego, nowoczesnego sprzętu o dobrych jakościowo parametrach, pozwalającego na efektywniejszą obsługę wciąż uaktualnianego i unowocześnianego oprogramowania, pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć zawodowych dla uczniów technikum, a przede wszystkim na osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej oraz umożliwi przygotowanie absolwentów kierunków technikum do wykonywania zadań zawodowych w przyszłej pracy.

     W ramach działań projektowych w szkole zrealizowano dwie innowacje, tj.:

     • „Technik informatyk – wyzwania współczesnej grafiki dwu- i trójwymiarowej”

     W ramach innowacji zrealizowano cykl szkoleń dla nauczycieli i uczniów. Szkoleniami zostało objętych 4 nauczycieli kształcących w zawodzie technik informatyk. Każdy nauczyciel wziął udział w jednym szkoleniu:

     • „ Kurs GIMP 2.10 – praktyczne projekty”,
     • „Kurs WordPress – tworzenie stron od podstaw”,
     • „Jak zadbać o bezpieczeństwo w IT?”,
     • „Kurs jQuery Mobile”.

     Szkoleniami zostało objętych 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk: dziesięciu zrealizowało szkolenie „Modelowanie i drukowanie 3D”, dwudziestu „Kurs GIMP 2.10 – podstawy edycji grafiki” oraz dziesięciu szkolenie „GIMP w biznesie i marketingu”.

     W ramach innowacji została zmodernizowana i doposażona pracownia informatyczna. Uczniowie zdobyli dodatkową wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać zarówno w szkole podczas dalszej nauki jak i w przyszłej pracy zawodowej, co przyczyni się do ich lepszego startu na rynku pracy. Nauczyciele poznali nowe metody pracy z uczniami, podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

     • „Nowoczesne technologie w pracy mechanika - montera maszyn i urządzeń”

     W ramach innowacji szkoła otrzymała dodatkowe wyposażenie do nauki w zawodzie oraz 304 godziny wsparcia eksperckiego. Szkoleniami zawodowymi w ramach innowacji objęto 16 uczniów i 5 nauczycieli. Zostały zorganizowane kursy on-line dla nauczycieli biorących udział w programie innowacji pedagogicznej o tematyce: „Profilaktyka wypalenia zawodowego”, „Psychologia pozytywna w edukacji”, „Automotywacja i sztuka wyznaczania celów”, „Rozwój osobisty”, „Zarządzanie stresem” oraz dla wicedyrektora kurs w formie on-line pt. „Zarządzanie zespołem pracowniczym”.

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 431