• Aktualności

      • 230.rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      • Konstytucja 3 Maja to Ustawa Rządowa z dnia 3 maja regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.

       Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja  ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła częściowe zrównanie  praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

       Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować tożsamość i niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

      • Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt - spotkanie z lekarzem weterynarii

      • W dniu 21.04.2021 r. odbyło się spotkanie członków Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt z klasy II FP oraz nauczyciela Doroty Odziemczyk z gościem specjalnym - lekarzem weterynarii gabinetu „Prima-Vet”, Panią Mileną Wakułą. Spotkanie odbyło się zdalnie, za pomocą platformy Microsoft Teams. W trakcie wykładu Pani Doktor przedstawiła swoją codzienną pracę, omówiła konieczność szczepień zwierząt oraz konsekwencje z tytułu ich braku. Ponadto poruszyła bardzo ważną kwestię - kastracji i sterylizacji, jako sposobów zwalczania bezdomności zwierząt oraz obaliła wiele mitów np. że suczka/kotka przynajmniej raz w życiu powinna mieć potomstwo. Nie zabrakło także wyjaśnień procedury postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia lub informacji na temat chipowania. Na zakończenie dyskusji Pani Doktor ostrzegła uczniów przed kupnem zwierząt z pseudohodowli oraz zachęciła do adopcji czworonogów ze schronisk.

       Mamy nadzieję, że poznana wiedza i doświadczenie lekarskie naszego gościa skłoniło młodzież do refleksji nad przedstawionymi treściami. Z pewnością, spotkania z lekarzem weterynarii będą stałym punktem działań Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt.

      • Światowy Dzień Ziemi 22.04

      • Światowy Dzień Ziemi 2021 obchodzimy pod hasłem ,,Przywróć naszą Ziemię’’

       Celem tego święta  jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.

       Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi i powinien aktywnie włączyć się w jej ochronę. Zmiana zaczyna się od działania. Pamiętajmy o codziennym segregowaniu śmieci, oszczędzaniu wody, stosowaniu żarówek energooszczędnych oraz środków czystości przyjaznych dla środowiska. Na zakupy chodźmy z własną torbą i nie marnujmy żywności. Zamieńmy samochody na rowery, co będzie nie tylko korzystne dla środowiska, ale również dla naszego zdrowia.

       Mamy tyko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas. Podejmijmy wyzwanie.

      • Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

      • Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

       Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

       Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

       Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

       Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

       Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

       Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

       Pozostałe szkoły i placówki

       W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

       Podstawa prawna:

       Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       Departament Informacji i Promocji
       Ministerstwo Edukacji i Nauki

       Dokument opracowano na podstawie informacji ze strony MEN - kliknij żeby zobaczyć pełny opis.

       Przygotowała:
       Agnieszka Makowiecka
       kierownik szkolenia praktycznego
       w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim

      • „Pomóżmy zwierzętom i ptakom przetrwać mrozy”- podsumowanie akcji

      • Minusowe temperatury, śnieg to często wyrok śmierci dla dziko żyjących zwierząt i ptactwa. Bez pomocy człowieka te istoty żywe nie dałyby sobie rady. Dlatego ich dokarmianie jest integralną częścią pomocy, jaką może zaoferować człowiek. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach np. dokarmiamy ptaki regularnie w tym samym miejscu, a koty wolno żyjące powinny być zaopatrzone w ocieplane budki i mieć stałych karmicieli.

       Uczniowie ze Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt: Kacper Wojciuk (2fp), Zuzanna Sekuła (2fp), Bartosz Piwowar (2fp), Julia Rzeska (2hp), Julia Nermer (2hp), Patrycja Czerkas (2ap), Maja Kur (2ap), Julia Matysiak (2ap), Ewa Lipka (2ap) wspólnie z nauczycielami wzięli udział w akcji dokarmiania ptaków, która rozpoczęła się dn. 13.01.2021r. i zakończyła 21.03.2021r.

       W tym czasie uczniowie zakupili i rozdysponowali ok. 40 kg pełnowartościowego pokarmu dla ptactwa oraz podarowali karmę dla karmicieli kotów wolno żyjących.

       Opiekunowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt: D.Odziemczyk, A.Makowiecka.

      • GrupaWsparcia.pl

      • Zachęcamy zarówno uczniów jak i rodziców do skorzystania z platformy GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia, Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób. Portal GrupaWsparcia.pl otwarty jest również na niesienie pomocy młodym ludziom wchodzących w dorosłe życie. Do pobrania aplikacji zachęcamy zarówno uczniów, rodziców jak i psychologów szkolnych. Każdy w swoim życiu doświadcza lepszych lub gorszych momentów. W przypadku trudniejszych chwil niezwykle ważna jest obecność i wsparcie drugiej osoby. Jej brak powoduje zakłócenie poczucia bezpieczeństwa, wzmaga poziom stresu, jest źródłem doświadczenia samotności i zaniżonej samooceny. Brak wsparcia może stać się potencjalnym zalążkiem depresji. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi ona główną przyczynę chorób i niepełnosprawności na całym świecie. W latach 2005-2015 odnotowano wzrost liczby jej przypadków aż o 18 procent! Najcięższą konsekwencją depresji jest oczywiście samobójstwo, które każdego roku popełnia 800 000 osób. Światowa Organizacja Zdrowia ma jedno proste zalecenie dla każdej osoby, która odczuwa smutek: porozmawiaj z kimś. Każdy problem niestety rodzi kolejny, dlatego istotne jest zapewnienie łatwego i darmowego dostępu do holistycznego wsparcia, jakie może zaoferować portal GrupaWsparcia.pl

  • Nasze media społecznościowe

  • liczba odwiedzin: 262106