• Aktualności

      • Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt - spotkanie z lekarzem weterynarii

      • W dniu 21.04.2021 r. odbyło się spotkanie członków Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt z klasy II FP oraz nauczyciela Doroty Odziemczyk z gościem specjalnym - lekarzem weterynarii gabinetu „Prima-Vet”, Panią Mileną Wakułą. Spotkanie odbyło się zdalnie, za pomocą platformy Microsoft Teams. W trakcie wykładu Pani Doktor przedstawiła swoją codzienną pracę, omówiła konieczność szczepień zwierząt oraz konsekwencje z tytułu ich braku. Ponadto poruszyła bardzo ważną kwestię - kastracji i sterylizacji, jako sposobów zwalczania bezdomności zwierząt oraz obaliła wiele mitów np. że suczka/kotka przynajmniej raz w życiu powinna mieć potomstwo. Nie zabrakło także wyjaśnień procedury postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia lub informacji na temat chipowania. Na zakończenie dyskusji Pani Doktor ostrzegła uczniów przed kupnem zwierząt z pseudohodowli oraz zachęciła do adopcji czworonogów ze schronisk.

       Mamy nadzieję, że poznana wiedza i doświadczenie lekarskie naszego gościa skłoniło młodzież do refleksji nad przedstawionymi treściami. Z pewnością, spotkania z lekarzem weterynarii będą stałym punktem działań Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt.

      • Światowy Dzień Ziemi 22.04

      • Światowy Dzień Ziemi 2021 obchodzimy pod hasłem ,,Przywróć naszą Ziemię’’

       Celem tego święta  jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.

       Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi i powinien aktywnie włączyć się w jej ochronę. Zmiana zaczyna się od działania. Pamiętajmy o codziennym segregowaniu śmieci, oszczędzaniu wody, stosowaniu żarówek energooszczędnych oraz środków czystości przyjaznych dla środowiska. Na zakupy chodźmy z własną torbą i nie marnujmy żywności. Zamieńmy samochody na rowery, co będzie nie tylko korzystne dla środowiska, ale również dla naszego zdrowia.

       Mamy tyko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas. Podejmijmy wyzwanie.

      • Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

      • Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

       Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

       Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

       Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

       Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

       Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

       Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

       Pozostałe szkoły i placówki

       W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

       Podstawa prawna:

       Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       Departament Informacji i Promocji
       Ministerstwo Edukacji i Nauki

       Dokument opracowano na podstawie informacji ze strony MEN - kliknij żeby zobaczyć pełny opis.

       Przygotowała:
       Agnieszka Makowiecka
       kierownik szkolenia praktycznego
       w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim

      • „Pomóżmy zwierzętom i ptakom przetrwać mrozy”- podsumowanie akcji

      • Minusowe temperatury, śnieg to często wyrok śmierci dla dziko żyjących zwierząt i ptactwa. Bez pomocy człowieka te istoty żywe nie dałyby sobie rady. Dlatego ich dokarmianie jest integralną częścią pomocy, jaką może zaoferować człowiek. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach np. dokarmiamy ptaki regularnie w tym samym miejscu, a koty wolno żyjące powinny być zaopatrzone w ocieplane budki i mieć stałych karmicieli.

       Uczniowie ze Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt: Kacper Wojciuk (2fp), Zuzanna Sekuła (2fp), Bartosz Piwowar (2fp), Julia Rzeska (2hp), Julia Nermer (2hp), Patrycja Czerkas (2ap), Maja Kur (2ap), Julia Matysiak (2ap), Ewa Lipka (2ap) wspólnie z nauczycielami wzięli udział w akcji dokarmiania ptaków, która rozpoczęła się dn. 13.01.2021r. i zakończyła 21.03.2021r.

       W tym czasie uczniowie zakupili i rozdysponowali ok. 40 kg pełnowartościowego pokarmu dla ptactwa oraz podarowali karmę dla karmicieli kotów wolno żyjących.

       Opiekunowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt: D.Odziemczyk, A.Makowiecka.

      • GrupaWsparcia.pl

      • Zachęcamy zarówno uczniów jak i rodziców do skorzystania z platformy GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia, Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób. Portal GrupaWsparcia.pl otwarty jest również na niesienie pomocy młodym ludziom wchodzących w dorosłe życie. Do pobrania aplikacji zachęcamy zarówno uczniów, rodziców jak i psychologów szkolnych. Każdy w swoim życiu doświadcza lepszych lub gorszych momentów. W przypadku trudniejszych chwil niezwykle ważna jest obecność i wsparcie drugiej osoby. Jej brak powoduje zakłócenie poczucia bezpieczeństwa, wzmaga poziom stresu, jest źródłem doświadczenia samotności i zaniżonej samooceny. Brak wsparcia może stać się potencjalnym zalążkiem depresji. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi ona główną przyczynę chorób i niepełnosprawności na całym świecie. W latach 2005-2015 odnotowano wzrost liczby jej przypadków aż o 18 procent! Najcięższą konsekwencją depresji jest oczywiście samobójstwo, które każdego roku popełnia 800 000 osób. Światowa Organizacja Zdrowia ma jedno proste zalecenie dla każdej osoby, która odczuwa smutek: porozmawiaj z kimś. Każdy problem niestety rodzi kolejny, dlatego istotne jest zapewnienie łatwego i darmowego dostępu do holistycznego wsparcia, jakie może zaoferować portal GrupaWsparcia.pl

      • Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”

      • Celem obchodów tego święta jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej roli, jaką woda odgrywa w naszym życiu, ale też zagrożeń, jakie niesie ze sobą stopniowe zmniejszanie się jej zasobów.
       Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem.Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem.

       Świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich.  Istnieje wiele sposobów oszczędzania wody takich jak:

       • Korzystanie z prysznica zamiast brania długich kąpieli czy zakręcanie wody podczas mycia zębów. Dodatkowo w baterii zamontuj perlator – to nakładka w kształcie sitka napowietrzająca strumień wody, którą montuje się u wylotu kranu. Dzięki temu wydaje nam się, jakby z kranu płynęło więcej wody niż w rzeczywistości. To małe sitko może sprawić, że zużycie wody będzie nawet o 50% mniejsze!
       • Naprawienie cieknących kranów. Czy wiesz, ile wody może się zmarnować przez nienaprawiany przez długie miesiące cieknący kran? Te pojedyncze krople, które mogą wydawać się nieznaczące, mogą wygenerować straty sięgające aż 5000 litrów wody rocznie!
       • Uruchamiaj tylko pełną pralkę i zmywarkę. Pamiętaj, by włączać pralkę i zmywarkę dopiero wtedy, gdy będą pełne. Jeśli masz do umycia tylko kilka talerzy, zaczekaj, aż uzbiera się więcej naczyńlub umyj je ręcznie.
       • Warto odchodzić od uszczelniania powierzchni kostką brukową i zastąpić ją elementami ażurowymi, które z biegiem czasu przerastają roślinnością i wchłaniają wody opadowe.
       • Zamiana trawnika na kwietne łąki - pachnące, oddające wilgoć środowisku, wspomagające bio-retencję. Kwietne łąki nie wymagają intensywnego podlewania, ani częstego koszenia tak jak trawniki. Poza tym można je wysiewać niemal wszędzie – przed domem, na skwerach, przy drogach, a nawet w skrzynkach. Kwietna łąka to prawdziwa bioretencja i przy okazji siedlisko dla setek gatunków roślin i zwierząt.
       • Gromadzenie deszczówki do podlewania. Przy wykorzystaniu deszczówki, można zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie nawet do 60%. Zebraną wodę można podlać ogród albo użyć jej do pojenia zwierząt, mycia, prania oraz prac porządkowych.
       • Warto też podjąć działania lokalne takie jak budowa niewielkich zbiorników, oczek wodnych i stawów, zadrzewianie, renaturyzacja małych rzek oraz ochrona terenów podmokłych. Działania te w połączeniu z inwestycjami z zakresu dużej retencji, stają się skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu skutkom suszy i powodzi.

       Wspólnie oszczędzajmy i dbajmy o wodę! Dla środowiska i przyszłych pokoleń!

      • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

      • Astronomiczna Wiosna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli pólnocnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego.

       Wiosną, gdy odczuwalna temperatura powietrza wzrasta, rośliny budzą się do życia, wypuszczają liście,  zakwitają. Wszystkie organizmy zwiększają swoją aktywność po zimowym uśpieniu. Niektóre ptaki powracają z cieplejszych stref klimatycznych i budzą swoim delikatnym śpiewem.  Pojawia się soczysto zielona trawa z masą kwiatów, które wabią swoim pięknym zapachem.

       Samorząd Uczniowski

      • Akcja Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt na rzecz sokołowskiego schroniska.

      • W dniu 26.02.2021 r. uczniowie: Kacper Wojciuk (kl.2fp), Julia Rzeska (kl.2hp), Julia Nermer (kl.2hp), Julia Matysiak (kl.2Ap), Maja Kur (kl.2ap), Ewa Lipka (kl.2ap) wzięli udział w akcji organizowanej przez Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt i nauczyciela - p. Dorotę Odziemczyk. Zadaniem uczniów było rozdawanie ulotek oraz rozwieszanie plakatów promujących przekazywanie 1% podatku na rzecz Fundacji Sarigato (KarmimyPsiaki.pl), której dochód przeznaczony jest m.in. na Schronisko dla Psów w Sokołowie Podlaskim. W tym roku zebrana kwota zostanie przeznaczona na zakup pomieszczenia gospodarczego, gdzie będą mogły przebywać chore zwierzęta. W trakcie spotkania uczniowie także nawiązywali rozmowy z przechodniami i zachęcali ich do adopcji zwierząt. Pomimo deszczowej pogody to piątkowe popołudnie można zaliczyć do form aktywnie i przyjemnie spędzonego czasu.

      • Konkurs edukacyjny „Z rodzinnej szuflady.”

      • Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w Konkursie edukacyjnym „Z rodzinnej szuflady.” To już druga edycja konkursu realizowanego w roku 2017. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie dowolną techniką plastyczną lub multimedialną pracy ilustrującej lub dokumentującej historię rodziny. Prace mogą przyjąć dowolną formę (np. pracy malarskiej, komiksu, drzewa genealogicznego, prezentacji, reportażu itp.).
       W załączeniu przesyłamy Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Beata Troć, tel. 256322574, email: kwerendy@siedlce.ap.gov.pl

      • Ogromny sukces Pauliny Pieńkowskiej w XVIII Mazowieckim Przeglądzie Recytatorskim Jednego Poety. Przegląd twórczości Marcina Świetlickiego

      • Organizatorem kolejnej już edycji konkursu był Dom Kultury "Kolorowa" w Warszawie, zaś patronat nad nią objął Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński, fundując nagrodę specjalną. Impreza miała charakter otwartego przeglądu recytatorskiego, do którego zaproszona została młodzież i dorośli z województwa mazowieckiego.

       Celem przeglądu było przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o twórczości M. Świetlickiego, umożliwienie publicznej prezentacji recytatorskiej utalentowanym mieszkańcom naszego województwa, zachęcenie do uczestnictwa w amatorskim ruchu kulturalnym, wyróżnienie najciekawszych recytacji i promocja laureatów. 

       Do I etapu eliminacji należało przygotować deklamację dwóch wierszy z dorobku Marcina Świetlickiego. Nasza uczennica z klasy III b – Paulina Pieńkowska - zaprezentowała "Korespondencję pośmiertną" i "M-Morderstwo". Pierwszy etap eliminacji odbył się 1 i 2 grudnia 2020 r. (online), natomiast drugi - 26 lutego 2021 r. (online), do którego należało przygotować deklamację nowego wybranego wiersza Świetlickiego. Paulina wystąpiła z tekstem "Czterdziesta czwarta". Dla osób zakwalifikowanych do II etapu zorganizowane zostały indywidualne konsultacje z Antonim Baniukiewiczem – wybitnym reżyserem teatralnym, tłumaczem literatury francuskiej i niemieckiej.

       Paulina komisję konkursową oraz pana Antoniego Baniukiewicza zachwyciła deklamacją wiersza  ,,M-Morderstwo", który zapewnił jej III miejsce.

       Jeszcze raz gratulujemy Paulinie i jej opiekunowi p. A. Pachołowskiej.

      • Konkurs logistyczny

      • Czworo uczniów technikum logistycznego:

       • Karol Wycech i Maciej Bartosiak z klasy 2Fg
       • Martyna Brylińska i Szymon Rybczyński z klasy 3F

       już 25 marca powalczy o indeks Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, w ramach X edycji Konkursu Logistycznego. W etapie szkolnym, który odbył się w lutym, uzyskali wystarczającą liczbę punktów, uprawniającą do udziału w drugim, finałowym etapie konkursu.

       Logistycy zmierzyli się z testem złożonym z 30 pytań zawierającym zadania testujące wiedzę z zakresu szeroko pojętej logistyki, m.in.: gospodarki magazynowej, zarządzania zapasami, zarządzania transportem oraz infrastruktury magazynowej i transportowej.

       Wyniki etapu szkolnego, są tym bardziej satysfakcjonujące, jako że są to także uczniowie klasy drugiej, którzy nie mieli jeszcze możliwości poznania wielu zagadnień i tajników logistyki, z którymi musieli się zmierzyć podczas konkursu.

       Zmagania logistyków, zarówno w I etapie, jak i w II odbywają się w formie zdalnej. W etapie szkolnym wzięło udział 14 uczniów z klasy 2Fg i 3f.

       Gratulujemy i życzymy sukcesu w finale konkursu!

      • OGÓLMOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ - 23 LUTEGO

      • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją obchodzimy 23 lutego. Święto zostało ustanowione przez Ministerstwo Zdrowia w 2001 roku.

       Celem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnianie wiedzy na temat tej choroby oraz konieczności diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia.

       W rankingu najpoważniejszych problemów zdrowotnych, depresja zajmuje czwarte miejsce na świecie, zaś wkrótce choroba będzie zajmowała drugie miejsce po niedokrwiennej chorobie serca. Coraz więcej osób cierpi na depresję, szacuje się, że ta choroba dotyka ponad 120 milionów ludzi, ale tylko od 20 do 50 procent chorych szuka specjalistycznej pomocy.

       Depresja może objawiać się zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Do głównych objawów tej choroby należy:

       • stopniowa utrata przyjemności i odczuwanej radości życia,

       • ograniczona aktywność życiowa,

       • trudności w podejmowaniu decyzji,

       • pesymistyczne myśli, nieokreślony lęk,

       • poczucie utraty sensu życia.

       Leczenie depresji zależy indywidualnie od pacjenta. Najczęściej wykorzystuje się farmakoterapię, psychoterapię i psychoedukację, odpowiednią dietę oraz aktywność fizyczną.

      • ​​​​​​​Jesteśmy na pierwszym miejscu w zawodach Ligi algorytmicznej​​​​​​​​​​​​​​

      • Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

       Od 7 grudnia uczniowie kółek CMI z całej Polski biorą udział w zmaganiach LIGI algorytmicznej. To świetna szansa, żeby poprzez współzawodnictwo, ale przede wszystkim pracę w grupie, (ponieważ w konkursie biorą udział zespoły), sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI, zmierzyć się z zawodnikami z innych kółek CMI, ale również zintegrować z kolegami i koleżankami z zespołu. Przede wszystkim jednak LIGA jest doskonałym praktycznym przygotowaniem do Zawodów Algorytmicznych CMIOlimpiady Informatycznej oraz innych konkursów algorytmicznych i informatycznych. Po pierwszej rundzie nasi zawodnicy na czele z liderem -  uczniem kl. IVj Arturem Leszczakiem, zdobyli komplet punktów i zajmują I miejsce.

       Zamieścił Janusz Burzyński

      • 17 lutego- DZIEŃ KOTA

      • Kotu potrzeba niewiele....

       „Kotu potrzeba niewiele:

       Pogłaskać go tylko w niedzielę

       W poniedziałek, wtorek i w środę

       Leciutko podrapać w brodę

       W czwartek, w piątek i w sobotę

       Pobawić się trochę z kotem

       I w niedzielę - znów niewiele.

       A jeśli uda ci się uda

       Pokochać go troszeczkę

       I tym samym co smakuje

       Napełnisz mu miseczkę

       I mocno postanowisz

       Nie oddać go nikomu

       I zgodzisz się bym czasem

       Porządził trochę w domu

       To zauważysz potem

       To zresztą przyjdzie z wiekiem

       Że będąc bliżej z kotem

       Jesteś BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM”

       Autor: N.N.

       Praktycznie każdy człowiek lub bliski członek rodziny posiada lub posiadał kota. Są to istoty nadzwyczaj mądre i rozumne, a charakterystyczne mruczenie wywiera uspakajający wpływ na człowieka. Niestety nie wszystkie zwierzęta mają to szczęście, że mają dom i kochającego właściciela. Wiele z nich błąka się po ulicach w poszukiwaniu schronienia i pożywienia. Niektóre przez długie lata przebywają w schroniskach lub fundacjach. Warto jest o nich mówić, aby zwiększyć ich szanse na znalezienie domu. Dlatego, w szczególności w tym dniu, uczniowie ze Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt wyszukiwali z internetu ogłoszenia o potrzebujących kotkach oraz udostępniali je na swoich portalach społecznościowych, a także sporządzili ogłoszenia o zwierzętach w języku angielskim. Wybrane opisy zostały przedstawione w poniższym kolażu. Trufla, Dżoker i Elenka to przykładowe koteczki, które czekają na dom. Jeśli ktokolwiek zdecydowałby się, aby je zaadoptować to proszony jest o kontakt.

       We wspomnianej aktywności wzięli udział uczniowie klas Ih, IIfp, II hp: Nikola Ratyńska, Emilia Dobrowolska, Natalia Zbiejcik, Aleksandra Chojnowska, Emilia Przywózka, Kamila Wojewódzka, Damian Kiełek, Justyna Sęk, Dominik Kur, Wiktoria Renik, Kinga Chmiel, Katarzyna Trębicka, Jakub Tatko, Wiktoria Suchożebrska, Łukasz Kapusta, Bartek Zakrzewski, Konrad Zawadzki, Mateusz Połog, Oliwia Molska, Magda Miłobędzka, Patryk Kołacz, Weronika Buczyńska, Karolina Żółkowska, Kinga Przesmycka, Bartek Piwowar, Paweł Sitak, Jakub Skolimowski, Jakub Kobryń, Julia Stephan. Praca wykonana pod opieką nauczyciela p.Doroty Odziemczyk.

       Emilia Przywózka (ucz.kl.2FP)

       Członek Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt

      • WALENTYNKI

      • Walentynki, zwane „Świętem Zakochanych”, obchodzone są 14 lutego. W tym dniu nie tylko zakochani, ale także bliskie sobie osoby wyznają, jak wiele dla siebie znaczą. Nazwa święta nawiązuje do postaci św. Walentego – patrona ludzi zakochanych. Tego dnia wysyła się osobom bliskim swojemu sercu  kartki walentynkowe, listy miłosne, wiersze, a nawet drobne upominki, często w postaci słodyczy, pluszaków czy też kwiatów.

       Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni. Na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję „Święty Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości.

       Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”.

                                                                                                                                 Samorząd Uczniowski

      • 9 Lutego - Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu

      • Dnia 9 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, dlatego też chcielibyśmy przypomnieć Wam rodzaje, specyfikę i skutki tego zjawiska. Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem nowych technologii, zalicza się do niej wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci. Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników Internetu, bez względu na wiek czy poziom umiejętności posługiwania się komputerem. Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie, że są anonimowi, co pobudza i zachęca ich do działania. Akty cyberprzemocy potrafią wyrządzać bardzo dużo krzywdy, mogą być osobiste tragedie. Wrzucony do sieci film opatrzony komentarzami nieznajomych osób, eskalacja złośliwości wobec prób obrony, obawa, że wszyscy znajomi ofiary już film widzieli, nieudane próby usunięcia go z sieci, świadomość, że film jest oglądany przez kolejne osoby – wszystko to może rodzić negatywne emocje, poczucie bezradności, a w skrajnych przypadkach prowadzi nawet do prób samobójczych. Charakterystyczną cechą cyberprzemocy, wyróżniającą ją od przemocy tradycyjnej, jest jej ciągłość trwania. Cyberprzemoc nie kończy się wraz z wyłączeniem komputera, przenosi się na inne płaszczyzny życia. Ofiara w takiej sytuacji żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia – obawia się następnych ataków lub reakcji kolejnych osób, które są świadkami jego upokorzenia. Często również czuje się osamotniona. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Jego celem jest zainicjowanie dyskusji na temat bezpieczeństwa w internecie oraz promocja działań na rzecz pozytywnego wykorzystywania zasobów internetowych przez dzieci i młodzieży. Ważne w idei DBI jest też pokazanie aktualnych problemów dotyczących zagrożeń online, na jakie narażeni są użytkownicy. Gdzie szukać pomocy: Jeżeli ktoś nęka Cię w Sieci, nabija się z Ciebie, wysyła obraźliwe e-maile, sms’y, zadaje Ci na czacie, w mailu lub przez komunikator jakieś krępujące pytania, wypytuje Cię o prywatne dane, nalega na spotkanie...
       Skontaktuj się z zespołem dyzurnet.pl, infolinia Dyżurnetu: 801 615 005

      • Dzień Bezpiecznego Internetu

      • Dnia 9 lutego 2021 roku obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).

       Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki. Partnerami akcji zostały firmy: Facebook, Google, Samsung, Librus oraz Elektrownia Powiśle.

       Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

       Nasza szkoła została zgłoszona na mapę lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Działania będą polegały na rozesłaniu uczniom naszej szkoły ulotek informacyjnych przygotowanych przez klasę 1J. Kolejną inicjatywą będzie przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu na temat Cyberbezpieczeństwa.

       W związku z trwającą pandemią COVID-19 podczas obchodów DBI w 2021 organizacja inicjatyw nastąpi z wykorzystaniem potencjału internetu. Ulotki informacyjne zostaną rozesłane uczniom poprzez Dziennik Vulcan – 9.02.2021, a konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu online - 26.02.2021r.

       Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły średniej. Żeby przystąpić do konkursu należy zapisać się do zespołu na Teams poprzez wpisanie kodu: prg2p58. Szczegóły konkursu będą dostępne dla osób zainteresowanych po dołączeniu do zespołu.

       Sylwia Chruścicka

      • KONKURS „LOGO SZKOLNEGO KOŁA PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT” - ROZTRZYGNIĘTY

      • W dniach 09.12-16.12.2020r. przyjmowano zgłoszenia do szkolnego konkursu „Logo Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt”. Swoje pomysły zgłosili uczniowie klas I i II: Julia Załuska, Kinga Przesmycka, Adrian Zieliński, Maria Bierdzińska, Julia Nermer, Karolina Ząbek, Klaudia Toczyska, Klaudia Jurczak, Jakub Prokopczuk i Wiktoria Wojewódzka. Wśród nadesłanych prac nie zabrakło ciekawych koncepcji oraz przykładowych haseł przewodnich Koła.
       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 23.12.2020r. Decyzją organizatorów zwyciężyła propozycja uczennicy klasy IIhg - Marii Bierdzińskiej przedstawiająca według autorki okrąg będący synonimem ziemi, a w jego środku znajdują się popularne zwierzęta domowe. Dodatkowo logo zawierało hasło: „Animals -best friends”. Nagroda książkowa została wręczona uczennicy przez Panią Dyrektor - Beatę Pękałę, opiekunów Koła - Dorotę Odziemczyk i Agnieszkę Makowiecką oraz Przewodniczącego Rady Powiatu - Jacka Odziemczyka. Dziękujemy młodzieży za wzięcie udziału w konkursie i gratulujemy Marysi.

      • Spotkania dla ekonomistów

      • Uczniowie klasy IV e kształcący się w zawodzie technik ekonomista dnia 28.01.20121 r. uczestniczyli w pierwszym spotkaniu z cyklu spotkań mających na celu przybliżenie uczniom praktycznych aspektów pracy księgowego organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie. Spotkania realizowane są z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Tematem spotkania było "Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez podmioty gospodarcze w ujęciu praktycznym". Spotkanie prowadziła Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy. Następne spotkanie odbędzie się 24.02.2021 r.

      • ROK 2021 OGŁOSZONY PRZEZ SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROKIEM K.K. BACZYŃSKIEGO

      • Dzisiaj tj. 22 stycznia  upływa 100 lat od narodzin patrona naszej szkoły K.K. Baczyńskiego. Należy on do tragicznego pokolenia Kolumbów, którzy swoje młode życie oddali za Ojczyznę.

       K. K. Baczyński żył w latach 1921- 1944. Od wczesnej młodości wyróżniał się niezwykłym talentem literackim i plastycznym. Był uczniem słynnego Liceum im. Stefana Batorego. Z domu rodzinnego wyniósł wartości humanistyczne i patriotyczne. Był harcerzem 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, tzw. „Pomarańczarni”. Na lata jego młodości przypada okres II wojny światowej. Baczyński przez cały czas okupacji rozwijał talent pisarski. Wówczas powstają tomiki jego poezji, które wydawał pod różnymi pseudonimami. Był studentem UW, studiował polonistykę na tajnych kompletach. Zaangażował się też w działalność konspiracyjną i jako żołnierz AK służył w dwóch harcerskich batalionach „Zośka” i „Parasol”. Profesor Pigoń, historyk literatury polskiej, kiedy dowiedział się, że Baczyński (wybitny wówczas młody poeta) wstąpił do oddziałów walczących z hitlerowskim najeźdźcą, powiedział: „Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga brylantami...”. Twórczość naszego patrona jest uznawana za geniusz poetycki, a Baczyńskiego nazywa się  „drugim Słowackim”. Podczas wojny, nasz patron poznał swoją żonę Barbarę Drapczyńską i 3 czerwca 1942 roku wzięli ślub. Ich szczęście nie trwało długo, bo oboje zginęli podczas Powstania Warszawskiego, oddając swoje życie w walce o wolność Ojczyzny.

       K. K. Baczyński, zginął w wieku 23 lat, ale pozostawił po sobie poezję, która jest dowodem jego wybitnego talentu. W wierszach przedstawił ponadczasowe wartości, takie jak: ojczyzna, honor, wierność ideałom, miłość w czasach wojny.

       Horacjańska sentencja brzmi „Non omnis moriar” („Nie wszystek umrę” ) i wpisuje się ona w postać Baczyńskiego oraz jego twórczość, która w dzisiejszych czasach jest nadal ważna i aktualna.

       Przesłanie  płynące z  liryków  „żołnierza, poety czasu kurz…” niech będzie wskazówką postępowania dla całej naszej społeczności.Jesteśmy dumni, że nasza szkoła od roku 1978 nosi zaszczytne imię K. K. Baczyńskiego, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 rokiem tego wybitnego poety.

      • Kolejny projekt w ramach innowacji „Mechatronika z elementami robotyki”

      • Na dodatkowych zajęciach innowacyjnych  (zarówno stacjonarnych jak i zdalnych), które rozwijają twórcze myślenie oraz praktyczne zastosowanie technik programistycznych powstał kolejny projekt – zdalnie sterowany samochód.

       Projekt pod nadzorem nauczyciela Andrzeja Świstka stworzył jeden z naszych uczniów, klasy    o profilu Technik Informatyk, Artur Leszczak.

       Sterowanie samochodu odbywa się za pomocą smartfona. Zainstalowane oprogramowanie Arduino Bluetooth RC Car łączy się z samochodem za pomocą komunikacji Bluetooth. Odbiornik        w samochodzie Bluetooth HC-06 przekazuje odebrane informacje do mikrokontrolera ArduinoUno. Kontroler przekazuje impulsy do sterownika L9119 które uruchamiają silniki. Mikrokontroler ArduinoUno został zaprogramowany w języku C++.

       Zapraszam wszystkie osoby chcące poszerzać swoje techniczne oraz programistyczne umiejętności do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z innowacji pedagogicznej „Mechatronika    z elementami robotyki”.

       Andrzej Świstek

      • BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

      • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FERII ZIMOWYCH

       1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.
       2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
       3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
       4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
       5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
       6. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
       7. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
       8. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.
       9. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne!
       10. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
       11. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.
       12. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
       13. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

       ZAPAMIĘTAJ TELEFON ALARMOWE:
       POLICJA – 997
       STRAŻ POŻARNA - 998
       POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
       Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112

      • ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZACZKÓW

      • Zbiórka karmy na rzecz Schroniska dla Psów w Sokołowie Podlaskim oraz innych bezdomnych zwierząt dobiegła końca. Akcja odbywała się w dniach 12.10.-21.12.2020r. Pomimo pracy zdalnej oraz braku uczniów w szkole, udało się zebrać całkiem sporą ilość karmy: ponad 100 kg suchej i 5 kg mokrej. Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy włączyli się do akcji.

       Opiekunowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt: D. Odziemczyk A. Makowiecka

      • ZAJĘCIA EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNE

      • Dnia 16.12.2020 odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów poszczególnych klas z psychologiem p. Moniką Figler. Zajęcia dotyczyły zaburzeń depresyjnych i związanej z tym izolacji społecznej jako czynnika predysponującego. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o objawach depresji, otrzymali listę kontaktów i ośrodków w których można uzyskać profesjonalną pomoc w tym zakresie oraz nabyli informację jak można wspierać bliską osobę będącą w kryzysie psychicznym. Zajęcia odbyły się w formie zdalnej na platformie Teams w ramach projektu: "Działania edukacyjne z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego".

      • DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

      • Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania - 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji możecie uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów. Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieci i młodzieży takiego wsparcia.

      • 📣👉KONKURS👈📣

      • Zapraszamy zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na najciekawsze logo Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt🐱🐕🦆🐺🦋🐰

       Logo powinno składać się z grafiki (opcjonalnie rysunek) przedstawiającej dowolne zwierzęta z możliwością zamieszczenia hasła przewodniego. Prace wykonywane samodzielnie lub w grupach do 4 osób prosimy przesyłać na adres e-mail dorotaok5@wp.pl do dnia 16.12.2020r. 

       Dla zwycięzcy przewidziano nagrody!🥰

       Zapraszamy!

       Organizatorzy: D. Odziemczyk, A. Makowiecka.

        

      • CyberSkiller

      • W dniu 16 listopada 2020r. sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w szkolnym etapie konkursu CyberSkiller Challange Poland. Jest to ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Uczniowie w godzinach od 8:00 do 10:00 mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru na platformie CyberSkiller.

       Kilka dni temu organizatorzy podali wyniki, wyłaniające reprezentacje Naszej szkoły do kolejnego etapu konkursu – etapu wojewódzkiego.

       Komisja Konkursowa, ze względu na problemy techniczne, postanowiła dopuścić w Naszej szkole 4-osobową reprezentację, w skład której wchodzą:

       1.    Piotr Danielak (4J)

       2.    Maciej Wrzosek (4J)

       3.    Jarosław Dmochowski (2 Jp)

       4.    Artur Leszczak (4J)

       Dziękuję wszystkim uczniom za udział, a zwycięzcom gratuluje i życzę sukcesów w kolejnych etapach konkursu.

       Sylwia Chruścicka

      • Pożegnanie...

      • „Nigdy nie umiera ten, kto pozostaje w sercach innych”

        

       Społeczność, dawna i obecna,

       Zespołu Szkół Nr1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

       żegna

       Pana  Stanisława Kowalczyka

       wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

       Odchodzi od nas wybitny  pedagog, nauczyciel, społecznik, sportowiec, instruktor ZHP.

       Pan Stanisław Kowalczyk był dyrektorem naszej placówki od 1 września 1973 roku  do 31 sierpnia 1990 roku. Posiadał wybitne zdolności organizacyjne. Z inicjatywy Pana Dyrektora  szkoła została rozbudowana i wyposażona w sprzęt dydaktyczny, stając się nowoczesną placówką oświatową. Przy ogromnym wsparciu, uczniowie odnosili spektakularne sukcesy w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, sportowych i muzycznych. Pan Stanisław Kowalczyk zapraszał wybitnych gości, szczególne ze świata sportu, aby wzbogacić ofertę programowo - dydaktyczną szkoły. Naszą szkołę odwiedzili wówczas m.in.: Irena Szewińska, Jerzy Kulej, Władysław Komar. Pan Dyrektor niemal całe życie był związany z MKS Podlasie. Za swoją pracę otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień. Za czasów sprawowania funkcji przez Pana Dyrektora szkoła otrzymała zaszczytne imię K. K. Baczyńskiego, które z dumą nosi do dziś.

       Panie Dyrektorze zapamiętamy Cię jako bardzo życzliwego, uśmiechniętego i niezwykle spokojnego  człowieka. Wybitnego pedagoga i wychowawcę.

      • "19 dni przeciwko przemocy"

      • Drodzy uczniowie! Przypominamy o trwającej akcji plakatowej w ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy. Zgłoszenia o chęci wykonania plakatu prosimy kierować do psychologa lub pedagoga szkolnego. Prace możecie zostawić w sekretariacie szkoły do 19 listopada .

      • Narodowe Święto Niepodległości

      • Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada, w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości. Po 123 latach rozbiorów państwa, dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Imperium Habsburgów, tereny polskie odzyskały suwerenność państwową. Święto zostało wprowadzone ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej w 1937 roku, ale II wojna światowa i ustrój polityczny sprawiły, że Święto zostało przywrócone dopiero w 1989 roku.

       Polska odzyskiwała niepodległość stopniowo. 11 listopada zakończyła się I wojna światowa, dzięki zawarciu 11 listopada 1918 roku rozejmu w Compiègne. Dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudski i w tych dniach społeczeństwo polskie uświadomiło sobie odzyskanie niepodległości. W latach 1919–1936 w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczystości w Warszawie miały charakter wojskowy. Najczęściej organizowano obchody w pierwszą niedzielę po 11 listopada, zaś pierwsza pełna uroczystość miała miejsce 14 listopada 1920 roku. W tym dniu uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając pierwszemu marszałkowi Polski buławę marszałkowską.

       Święto obchodzone było z przerwami, zaś w 1945 roku zastąpiono Narodowe Święto Niepodległości inną uroczystością, obchodzoną 22 lipca w rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Manifest wprowadził ustrój komunistyczny w Polsce. Po przemianach ustrojowych w 1989 roku, Święto znów zaczęto obchodzić wyjątkowo uroczyście. Corocznym miejscem centralnych obchodów jest Plac Piłsudskiego, na którym podobnie jak w czasach II Rzeczypospolitej, odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych oraz przyznawane są odznaczenia wojskowe i awanse. Narodowe Święto Niepodległości jest dniem refleksji nad historią i możliwością wyrażenia polskiego patriotyzmu. W tym Dniu również w kościołach przeprowadzane są uroczyste msze za Ojczyznę. Corocznie od kilku lat inicjowane są biegi rocznicowe (na przykład Bieg Niepodległości), w których bierze udział wiele tysięcy osób. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego święta jest Marsz Niepodległości, na który przyjeżdża do stolicy tysiące Polaków. W biało-czerwonym pochodzie można zobaczyć cały przekrój naszego społeczeństwa – rodziny z dziećmi, młodych, seniorów, aktorów, polityków oraz przedstawicieli najróżniejszych zawodów i subkultur.

       11 listopada wielu Polaków wywiesza również przed swoim domem flagę narodową.


      • Dołącz do ogólnopolskiej akcji Czytaj PL 2020

      • Największa w Polsce i na świecie akcja czytelnicza (pod honorowym patronatem MEN) w tym roku wyjątkowo odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. Każdy z uczestników akcji będzie mógł przeczytać i posłuchać za darmo dwanaście bestsellerowych e-booków i audiobooków. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać aplikację mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR (umieszczony na plakacie akcji - http://akcja.czytajpl.pl/plakat.pdf). Umożliwi on dostęp do 12 darmowych książek. Akcja potrwa do 30 listopada. Zapraszamy do udziału w akcji!

       Więcej o akcji przeczytasz na stronie http://czytajpl.pl/

      • Zaduszki

      • ,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
       zostaną po nich buty i telefon głuchy"

       Te wymowne, ponadczasowe słowa wiersza księdza Jana Twardowskiego mają szczególny wydźwięk podczas Dnia Zadusznego, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich i zapalamy symboliczną świeczkę. Bardzo wyraźnie przypominają nam one o kruchości i ulotności ludzkiego życia, które szybko przemija i nieuchronnie zmierza do zakończenia ziemskiej wędrówki. Pamięć o bliskich nie musi się jednak kończyć wraz z ich odejściem, ale może być nadal żywa. Pozostaną po nich niezapomniane słowa, wiersze, książki, role filmowe, sukcesy sportowe. Dlatego w ten dzień wspominamy nie tylko bliskich ze swoich rodzin, ale również znane osoby związane ze światem kultury, sportu czy polityki. Krótkie wspomnienie sylwetek wybranych sławnych Polaków, którzy odeszli w 2020 roku, niech będzie wyrazem pamięci o nich.

      • Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt - niespodzianka dla ZOO

      • Pomimo pandemii panującej w kraju, uczniowie ze Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt nie zapomnieli o potrzebujących zwierzętach.

        Dnia 31.10br., w sobotni poranek, Gabrysia, Emilka i Kacper (ucz.kl.2fp) znaleźli chwilkę, aby spotkać się razem i wysłać paczkę do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
       Wcześniej paczkę składająca się z orzechów laskowych - przysmaku pawianów i szympansów, starannie zapakowali oraz dołączyli życzenia :)

       Bon apetit zwierzaczki! :)

      • Porządkujemy i dekorujemy groby wojenne

      • Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości jest okazją, aby pamiętać nie tylko o osobach zmarłych z naszych rodzin, ale także o członkach lokalnej społeczności.
       Pamiętając o żołnierzach, którzy oddali życie za naszą wolność i niepodległość  organizujemy prace porządkowe grobów wojennych będących pod opieką Zespołu Szkół Nr1 na cmentarzu przy ulicy Bartoszowej. Pamięć ta jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla bohaterów ważnych wydarzeń w historii naszego miasta.
       Młodzież Zespołu Szkół Nr 1 z wielkim entuzjazmem porządkuje i dekoruje groby naszych rodaków. Zapalając znicze oddają hołd i wdzięczność bohaterom  tych niezwykle ważnych wydarzeń w historii naszego miasta.

       Opiekun Samorządu Uczniowskiego

      • 25 października - DZIEŃ KUNDELKA

      • „Choć mówią, że nierasowy, to on ma ras w sobie wiele... nos mokry, czułe serce najlepszym jest przyjacielem...” Z okazji „Dnia Kundelka” uczniowie ze Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt przygotowali prezentacje multimedialne kundelków z sokołowskiego schroniska. Prezentacje zostały wykonane w języku angielskim (z polskim tłumaczeniem) i zawierają podstawowe informacje o danym zwierzęciu. Celem pracy uczniów było zachęcenie do adopcji kundelków i poćwiczenie języka angielskiego. Przykładowo prezentowana poniżej prezentacja, została sporządzana przez Kingę Przesmycką (ucz. kl. II Fp).

       Zobacz prezentację

       Nauczyciel Dorota Odziemczyk

      • Dzień Krajobrazu 2020

      • 20 października 2020 r. to Dzień Krajobrazu. W tym roku głównym tematem obchodów jest drzewo w krajobrazie.                                     

       O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa! (Leopold Staff)

       W celu wzbogacenia krajobrazu naszej szkoły uczniowie kl.III B posadzili symboliczną magnolię. Społeczność szkolna dziękuje Dyrekcji szkoły i Radzie Rodziców. 

       Święto ma na celu promowanie zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu.Wśród wielu krajobrazów komponentem o szczególnej roli są drzewa. Skupione w grupach lub rosnące pojedynczo okazy często decydują o obliczu i charakterze krajobrazu. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, ale także klimatyczne. Posiadają własny mikroklimat i wpływają na klimat całego otoczenia.Łagodzą działania wysokiej temperatury i wiatru oraz nawilżają powietrze. Pochłaniają ciepło dają efekt naturalnego chłodu, stanowią naturalna zaporę przeciwwietrzną, przeciwśnieżną, przeciwpowodziową a także chronią przed suszą. Drzewa wywierają wielki wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt-to „zielone płuca”. Drzewa zyskują także znaczenie kulturowe, urastając nierzadko do rangi symbolu. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.                                        Zachęcamy młodzież  do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzewostanu w ramach obchodów Dnia Krajobrazu.

                                                                                                     Nauczyciel biologii M.Przyborowska

      • Mistrzostwo Polski strzelców Zespołu Szkół Nr 1

      • W dniach 12-14 października na obiektach Cywilno - Wojskowego Związku Sportowego "ZAWISZA" w Bydgoszczy odbył się FINAŁ CENTRALNY 59. ZAWODÓW STRZELECKICH "O SREBRNE MUSZKIETY - 2020". W zawodach finałowych wzięło udział po 16 drużyn dziewcząt i chłopców z każdego województwa. Zawodnicy wcześniej strzelali w zawodach rejonowych, następnie wojewódzkich, a zwycięzcy tych eliminacji rywalizowali o tytuł najlepszej drużyny w kraju. Województwo mazowieckie w tym roku reprezentowały drużyny dziewcząt z II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach i drużyna chłopców z Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. W strzelaniu finałowym zawodnicy strzelali z karabinu sportowego leżąc i oddawali przez 15 minut dowolną liczbę strzałów próbnych , następnie 60 strzałów ocenianych w ciągu 50. minut. Strzelanie odbywało się na nowoczesnym systemie tarcz elektronicznych SIUS, gdzie wyniki odczytywane były z dokładnością do jednej dziesiętnej punktów. Naszą szkołę reprezentowali Krystian Tarkowski, Michał Poniatowski, Łukasz Dawidowski i Paweł Rosocha. Wszyscy zawodnicy są jednocześnie członkami Klubu Strzelectwa Sportowego „Sokół” i zdobyli licencję strzelecką do uprawiania tego sportu. Trenerem drużyny jest pan Mieczysław Bogaj, a koordynatorem Prezes KSS „Sokół” pan Piotr Adamczuk. Bardzo dziękujemy panu Leszkowi Chromińskiemu- Prezesowi Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego „Dragon” za fachową pomoc, wypożyczenie karabinków oraz treningi na strzelnicy w Siedlcach.

        Nasza drużyna w kategorii chłopcy drużynowo zajęła I miejsce :

       1. Krystian Tarkowski – 589,3 pkt
       2. Łukasz Dawidowski – 566,4 pkt
       3. Michał Poniatowski – 566,3 pkt

       Podium w tej kategorii było następujące :

       1. Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (mazowieckie) – 1722,0 pkt
       2. I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie (lubelskie) – 1716,1 pkt
       3. Szkoła Podstawowa Nr 32 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie) – 1687,1 pkt

       Nasz uczeń Krystian Tarkowski został wicemistrzem kraju indywidualnie w kategorii chłopców.

       1. Miłosz Drozda (Chełm) – 591,3 pkt
       2. Krystian Tarkowski (Sokołów Podlaski) – 589,3 pkt
       3. Kacper Pofelski (Chełm) – 574,0 pkt

       Zaprzyjaźniona drużyna z Siedlec także odniosła duży sukces.

       Drużynowo w kategorii dziewcząt :

       1. XVI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie (małopolskie) – 1782,7 pkt
       2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie (wielkopolskie) – 1760,3 pkt
       3. II Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach (mazowieckie) – 1743,7 pkt

       Indywidualnie w kategorii dziewcząt :

       1. Kamila Stępniak (Siedlce) – 614,2 pkt
       2. Klaudia Hilarowicz (Bielsko Biała) – 608,2 pkt
       3. Magdalena Steltmann (Bydgoszcz) – 608,0 pkt

       Po raz pierwszy w historii Sokołowa Podlaskiego i Klubu Strzelectwa Sportowego „Sokół” osiągnęliśmy Mistrzostwo Kraju w strzelectwie. Zdobyliśmy puchary drużynowo i indywidualnie, dyplomy oraz główną nagrodę- „Srebrny Muszkiet”. Po kilkuletnich staraniach zawodników i ich instruktorów, a także owocnej współpracy z organem prowadzącym - Starostwem Powiatowym, wspierającym rozwój strzelectwa w szkole i Klubie Strzelectwa Sportowego ,,Sokół " - MAMY MISTRZOSTWO !!!

      • ,,Samotność XXI wieku’’

      • Szanowni Państwo, 

       Nazywam się Agata Walencik uczęszczam do Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie. Chciałabym serdecznie zaprosić  uczniów klas o profilach artystycznych do wzięcia udziału w konkursie graficznym ,,Samotność XXI wieku’’. Konkurs to część kampanii społecznej przeciwdziałającej ukrytej samotności realizowanej dzięki grantowi ze Stowarzyszenia Youth Human Impact. Samotności, która doskwiera już prawie połowie Polaków. Akcja to liczne filmy, grafiki i konkursy, które tworzą Świadomi Samotności - grupa uczniów działająca razem ze mną. W naszych działaniach wspiera nas szkoła, a w szczególności nasza nauczycielka i opiekun projektu Beata Skipirzepska. Zadanie konkursowe może stać się również zadaniem szkolnym, dzięki temu uczniowie będą mieli większą motywację aby pomyśleć nad tym jak naprawdę wygląda samotność XXI wieku, czym ona jest i jak się przejawia. Myślę, że może to być bardzo ciekawy temat do dyskusji. W jury konkursu zasiądzie między innymi psychoterapeutka. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada. Szczegółowe informacje udostępniam Państwu w załącznikach. 

       Z wyrazami szacunku,

      • Konkurs

      • W ramach kampanii Pamiętamy! 100-lecie Bitwy Warszawskiej Wojewoda Mazowiecki ogłasza konkurs, skierowany do młodzieży na najlepszy komiks związany z Bitwą Warszawską. Konkurs będzie trwać do 24 listopada 2020 r.

       Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (wiek od 13 do 18 lat) będą mieli za zadanie przygotować komiks dotyczący wydarzeń związanych z Bitwą Warszawską. Nadesłane prace będą oceniane m.in. pod względem fabuły, zgodności z faktami historycznymi i szaty graficznej.

       Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w mediach społecznościowych. Nagrodą dla zwycięzcy będzie tablet.

       Kampania Wojewody Mazowieckiego realizowana przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Warszawie, Muzeum Historii Polski oraz Archiwum Akt Nowych, składa się z szeregu działań mających na celu popularyzację obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz przypomnienie historii wojny polsko-bolszewickiej.

       Projekt Wojewody Mazowieckiego: Pamiętamy! 100-lecie Bitwy Warszawskiej sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

       Regulamin konkursu dostępny jest w załącznikach.

       Kuratorium Oświaty w Warszawie
       Al. Jerozolimskie 3200-024 Warszawa

      • Dzień Edukacji Narodowej

      • Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wyrażenia wdzięczności nauczycielom za pomoc w odkrywaniu młodych talentów, inspirację, motywowanie do nauki oraz wskazywanie drogi do sukcesów. To również okazja do wspomnień na temat historii oświaty w Polsce i roli nauczycieli na przestrzeni wieków. Stąd tegoroczne obchody miały nieco inny przebieg spotkania: przygotowano prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną przypominającą istotną rolę powstania Komisji Edukacji Narodowej i dalszych dziejów nauki na terenie Polski. Po części historycznej uroczystości delegaci klas wzięli udział w quizie z wiedzy o działaniach na rzecz oświaty. Nagrodą w rywalizacji klas był dzień bez pytania. Przewodniczący Rady Powiatu, nauczyciel historii, wspomniał również o walce mieszkańców naszego regionu o prawo do edukacji. W ten wyjątkowy dzień naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Rady Rodziców. Przewodnicząca skierowała wyrazy podziękowania do nauczycieli i dyrekcji szkoły oraz reprezentantów klas obecnych na uroczystości. Całość spotkania uświetnił występ zespołu Szara Band wykonując utwory „Okruchy wspomnień” Danuty Mizgalskiej i „Do kołyski” Dżemu.

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 341467