• Aktualności

      • Konkurs języka angielskiego: ‘Women in business’ – „Kobiety w biznesie – historia Coco Chanel”

      • W czwartek 26.05.2022 r. odbył się wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego: „Kobiety w biznesie”. Była to pierwsza edycja cyklu ‘Learn English Through Stories’ - „Women in business”, dotycząca historii projektantki mody Coco Chanel. Gabrielle Bonheur „Coco” Chanel jako bizneswoman jest jedyną kreatorką mody wymienioną na liście 100 najbardziej wpływowych osób XX wieku amerykańskiego magazynu społeczno-politycznego „Time”.

       Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test oraz odpowiedzieć na pytania odnoszące się do tekstu czytanego o życiu i sukcesach Chanel.

       Celem konkursu było rozwijanie talentów oraz propagowanie znajomości języka angielskiego (rozumienie tekstu czytanego, umiejętność przetwarzania informacji, znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych), możliwość doświadczenia szlachetnego współzawodnictwa i rozwijania ambicji uczniów oraz zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy

       w zakresie języka angielskiego.

       W konkursie wzięli udział uczniowie klas: 3Ap, 2A, 3Hp:

       1. Hardej Sandra – 3Ap

       2. Kamińska Aleksandra – 3Ap

       3. Kruk Klaudia - 2A

       4. Kulikowska Kornelia – 3Ap

       5. Kur Maja – 3Ap

       6. Matysiak Julia – 3Ap

       7. Modzelewska Natalia – 3Ap

       8. Odowska Oliwia – 3Ap

       9. Pasek Ewa – 3Ap

       10. Prokopczuk Jakub – 3Hp

       11. Ryć Julia - 2A

       12. Rzeska Julia – 3Hp

       13. Stephan Julia – 3Hp

       14. Wojewódzka Wiktoria – 3Hp

       15. Wójcik Natalia – 3Ap

       Najlepsze wyniki uzyskały:

       1. Klaudia Kruk – kl. 2A

       2. Julia Rzeska – kl. 3Hp

       3. Wójcik Natalia – kl. 3Ap

       Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim chętnym uczniom za uczestnictwo i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach!

       Nauczyciele języka angielskiego

      • Zajęcia z języka rosyjskiego

      • W ramach współpracy Zespołu Szkół Nr 1 z Katedrą Ukainistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się zajęcia on-line z wykładowcami uniwersytetu.  Zajęcia odbywały się w ramach projektu: „ Poznaj swoich sąsiadów – bliskich i dalekich. Język i kultura w pigułce. Program wspierający popularyzację języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz integrację młodzieży w szkołach”.

       Spotkania miały na celu zapoznanie uczniów z kulturą, językiem i zwyczajami sąsiadów ze Wschodu Europy. Uczniowie mogli rozwijać swoje kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i współpracy w społeczeństwie.

       W lekcjach brali udział uczniowie klas: 1A, 1F, 2H i 3Fg.

       Nauczyciele języka rosyjskiego

      • POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

      • Pomiędzy Wydziałem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego – Katedrą Ukrainistyki a Zespołem Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie realizacji programu pt.: „Poznaj swoich sąsiadów – bliskich i dalekich. Język i kultura w pigułce. Program wspierający popularyzację języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz integrację młodzieży w szkołach”.

       W ramach współpracy wykładowcy Katedry Ukrainistyki będą prowadzili lekcje pokazowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 z wybranych języków (ukraiński i rosyjski)

      • Spotkanie z lekarzem weterynarii p. Tadeuszem Ludwiczakiem

      • Dnia 13.05.2022r. uczniowie klasy 3fp: Katarzyna Trębicka, Emilia Przywózka Kacper Wojciuk i Dominik Kur oraz klasy 3hp: Magdalena Zawadzka, Karolina Ząbek, Natalia Bujalska, Klaudia Toczyska, Aleksandra Błońska, Jakub Prokopczuk wspólnie z nauczycielem p. Dorotą Odziemczyk wybrali się na spotkanie z lekarzem weterynarii - p. dr Tadeuszem Ludwiczakiem.

       Pan doktor już na samym początku zaciekawił nas krótką opowieścią dotyczącą historii gabinetu. Następnie oprowadził po swoim miejscu pracy oraz mogliśmy zobaczyć kotka w trakcie zabiegu pielęgnacyjnego. Dalej opowiedział o operacji zwierzęcia bezpośrednio wykonanej przed naszym przybyciem oraz o ciężkich przypadkach medycznych z jakimi zmierza się w swoim codziennym życiu zawodowym. Nie zabrakło także pytań uczniów na które doktor szczegółowo odpowiedział, a wśród nich m.in. dotyczące zabiegów kastracji i sterylizacji. Pan doktor podkreślił, że jest to jedyny skuteczny sposób do walki z bezdomnością zwierząt oraz obalił MIT, że suczka/kotka powinna mieć raz w życiu potomstwo.

       Spotkanie z lekarzem weterynarii - p. Tadeuszem Ludwiczakiem zostało zrealizowane w ramach działań Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt i z pewnością pozostanie w naszej pamięci.

       Jakub Prokopczuk (ucz.kl.3hp) - Sekretarz Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt.

      • JANUSZ KORCZAK - KRÓL DZIECI

      • Uczniowie klas 3 Hg i 2 J uczestniczyli  w wystawie JANUSZ KORCZAK - KRÓL DZIECI zorganizowanej przez Muzeum Treblinka  i Bibliotekę Miejską w Sokołowie Podlaskim. Wysłuchali prelekcji na temat życia Janusza Korczaka, obejrzeli wystawę malarską niemieckiego artysty W. Hergetha oraz tematyczną wystawę książek.

      • Logistycy i ekonomiści na UPH w Siedlcach

      • Logistycy i ekonomiści z klasy 2F i 3Fp wzięli udział w warsztatach dla uczniów szkół średnich zorganizowanych przez Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Koło Ekonomiczne i Koło Naukowe Logistyków Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

       Podczas wizyty uczniowie mieli okazję zapoznać się z kierunkami studiów Zarządzanie i Logistyka oraz z Campusem i bazą dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu. Wysłuchali oraz brali aktywny udział, popisując się swoją logistyczną wiedzą, wykładów na temat logistyki i charakterystyki liderów branży TSL w Polsce oraz inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

       Dodatkowym punktem wyjazdu, był seans filmowy Doktor Strange w multiwersum obłędu.

      • Konstytucja 3 Maja - wykład historyczny

      • 18 maja 2022 r. młodzież Zespołu Szkół Nr 1 miała zaszczyt spotkać się z doktorem Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, panem Rafałem Roguskim. Zaproszony gość wygłosił prelekcję na temat przyczyn i skutków uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Omówił sytuację społeczno-polityczną Polski tuż przed utratą niepodległości. Zwrócił szczególną  uwagę na sylwetkę ówczesnego władcy polskiego,  ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, ukazując jego zależność od Rosji.

       Wygłoszona prelekcja była cenną lekcją historii. Przemawiający odwołał się do współczesnej sytuacji w Ukrainie, wskazując na wiele podobieństw między  Polską w XVIII wieku  a Ukrainą
       w XXI wieku. Dziękujemy.

      • SPOTKANIE ZE STYPENDYSTKĄ FULBRIGHTA W RAMACH PROGRAMU MEET AMERICA ZORGANIZOWANEGO WE WSPÓLPRACY Z AMBASADĄ AMERYKAŃSKĄ

      • 11.05.2022r. uczniowie klas 3fp, 2a i 1a wzięli udział w spotkaniu online z tegoroczną stypendystką Fulbrighta Madalyn Fernbach. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu Meet America we współpracy z Ambasadą Amerykańską w Warszawie.

       Madalyn pochodzi z Nowego Jorku, jest absolwentką Stonehill College, gdzie studiowała neurobiologię. Ponadto, była asystentem wykładowcy na Wydziale Biologii, założyła klub dyskusyjny dla studentów oraz należała do żeńskiej drużyny piłki nożnej.

       Kiedy studiowała neurobiologię brała udział w badaniach, które skupiały się na tym czy wielojęzyczność wpływa na powrót do zdrowia po afazji, która jest konsekwencją udaru.

       Madalyn w USA pracuje jako koordynator badań naukowych w Memorial Sloan Kettering Cancer Center z siedzibą w Nowym Jorku. Po pracy jest wolontariuszką - nauczycielem w Literacy Nassau - programie pomagającym osobom dorosłym uczącym się języka angielskiego w nauce mówienia, czytania i pisania.

       Madalyn obecnie przebywa w Łodzi. Jest English Teaching Assistant. Pomaga uczniom rozwijać ich umiejętności językowe w dziedzinach takich jak Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

       Swój wolny czas poświęca na spotkania edukacyjne z uczniami podczas, których dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

       Podczas dzisiejszej sesji online Madalyn opowiedziała naszym uczniom o codziennym życiu swoich młodych rodaków, ich marzeniach, ambicjach i wierzeniach. Nasi uczniowie dowiedzieli się, że topowymi kierunkami studiów za oceanem są obecnie: Social Science and History, Engineering, Biological and Biomedical Science, Psychology, Communication and Journalism oraz Computer and Information Sciences. Młodzi ludzie w Stanach Zjednoczonych poświęcają od 6 do 10 godzin tygodniowo na naukę w domu. Tyle samo czasu zajmują im kontakty towarzyskie ze swoimi rówieśnikami. Na sport mają od 3 do 5 godzin, przed telewizorem spędzają od 1 do 2 godzin, a na social media poświęcają od 3 do 5 godzin w tygodniu.  Po szkole amerykańscy uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych (extracarricular activities) lub pracują. Ze swojego rodzinnego domu najczęściej wyprowadzają się wtedy, kiedy rozpoczynają naukę w collegu.

       Nasi uczniowie mieli również pytania dotyczące pobytu Madalyn w Polsce. Amerykanka postrzega nas Polaków jako dobrze wykształconych, znających języki obce, serdecznych ludzi, którzy są otwarci na świat. Tegoroczna stypendystka Fulbrighta dołączyła w naszym kraju do drużyn piłkarskich, zarówno żeńskich jak i męskich. Jej zdaniem najlepszy sposób na naukę języka obcego to interakcja, a ulubione danie to ... pierogi.

       Na pewno nie jest to ostatnia lekcja języka angielskiego w takiej formule.

      • OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE KLAS MUNDUROWYCH O PUCHAR STAROSTY SOKOŁOWSKIEGO EDYCJA 2022

      • 9 maja 2022r. Zespół Szkół Nr1 im. K.K. Baczyńskiego wspólnie ze Starostwem Sokołowskim  zorganizował Otwarte Zawody Strzeleckie Klas Mundurowych o Puchar Starosty Sokołowskiego. Zawody odbyły się na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego „SOKÓŁ”            w Sokołowie Podlaskim. 71 uczniów startowało w trzech konkurencjach: pistolet sportowy, strzelba gładkolufowa i karabinek pneumatyczny. Warunkiem uczestnictwa w zawodach było posiadanie ważnej licencji strzeleckiej PZSS. Nad przebiegiem zawodów czuwali instruktorzy strzelectwa posiadający uprawnienia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Najwszechstronniejszym strzelcem zawodów został Kamiński Adam 9 pkt.- Zespół Szkół Nr1 w Sokołowie Podlaskim, następne miejsca zajęli Kulikowska Kornelia 6 pkt. - Zespół Szkół Nr1 w Sokołowie Podlaskim, Czubak Damian 6 pkt. - Niepubliczne Szkoły ZDZ w Radomiu, Marchelewicz Maciej 5 pkt.  Zespół Szkół Nr1 w Sokołowie Podlaskim.

       Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach:

       Pistolet sportowy 25m

       1. Czubak Damian             ZDZ Radom                 – 87 pkt

       2. Kulikowska Kornelia     ZS Nr1 Sokołów Podl. - 86 pkt

       3. Wyrozębska Gabriela     ZS Nr1 Sokołów Podl. - 84 pkt

       4. Mrozowski Jakub           ZS Nr1 Sokołów Podl. - 81 pkt

       5. Jóźwiak Bartłomiej        ZS Nr1 Sokołów Podl. - 79 pkt

       Strzelba gładkolufowa

       1. Marchelewicz Maciej     ZS Nr1 Sokołów Podl. - 7,14 s

       2. Kamiński Adam              ZS Nr1 Sokołów Podl. - 8,39 s

       3. Wojciuk Kacper              ZS Nr1 Sokołów Podl. - 8,44 s

       4. Piejka Krystian               ZS Nr1 Sokołów Podl. - 10,35 s

       5. Brudnios Mateusz          ZDZ Radom                  - 10,42 s

       Karabinek pneumatyczny

       1. Kamiński Adam            ZS Nr1 Sokołów Podl.     - 70 pkt

       2. Saczuk Natalia              ZS Nr1 Sokołów Podl.     - 55 pkt

       3. Osipiak Jakub               SLO   Sokołów Podlaski  – 55 pkt

       4. Kulikowska Kornelia    ZS Nr1 Sokołów Podl.     - 54pkt

       5. Czubak Damian             ZDZ Radom                    – 53 pkt

       Komunikat z zawodów

      • WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA 9.05-13.05 W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

      • „Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej”

       W dniach 9.05 – 13.05.2022r. miała miejsce wizyta przygotowawcza koordynatora projektu Erasmus+ w Grecji. Celem pobytu było sprawdzenie bazy hotelowej i warunków odbycia stażu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1, który odbędzie się od 05.06.2022r. do 18.06.2022r.

       W stażach zawodowych u greckiego partnera wezmą udział uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik logistyk i technik hotelarstwa. Odbędą 80 godzin zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach w Grecji. Po ukończeniu staży uczniowie otrzymają Certyfikat Europass Mobilność.

      • Wewnątrzszkolny konkurs ortograficzno-muzyczny z języka angielskiego

      • W dniu 12 maja 2022 odbyła się wiosenna edycja konkursu z języka angielskiego. Wzięło w nim udział 12 uczniów naszej szkoły. Reprezentowali oni następujące klasy: 1F, 2H, 3BP i 3HP. Konkurs miał za zadanie sprawdzić sprawność słuchową uczniów, jak również poprawność zapisu. Konkurs zaczęliśmy od piosenki ‘Underdog’ w wykonaniu Alicii Keys. Piosenka powstała podczas ogólnoświatowego lockdown’u i opowiada o nierówności społecznej. W tej piosence zadaniem uczestników było znalezienie błędnych wyrazów i wpisanie poprawnych. Kolejna piosenka to bardziej znana propozycja Toma Grennan’a pt. ‘A Little Bit of Love’. Uczniowie mieli wpisać brakujące wyrazy, uproszczeniem było to, że były to tylko czasowniki. Lista The Best of The Best przestawia się następująco:

       1. Maja Zajączkowska – kl. 3BP
       2. Eryk Soszka – kl. 2H
       3. Natalia Grochowska – kl. 1F
       4. Mikołaj Steć – kl. 3BP
       5. ex aequo Julia Bartnik – kl. 3BP i Nikola Kowal – kl. 3HP
       6. Ewa Banasiuk – kl. 3HP

       Wszyscy wyżej wymienieni zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci bandan, długopisów, notatników i słodyczy.

       Następna edycja konkursu na jesieni 2022. Serdecznie zapraszamy

       Beata Maseko, Anna Czarnocka

      • 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      • 3 maja 2022 roku Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Nr 1 uczestniczył w uroczystych obchodach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

       Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Konkatedrze Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim. Po nabożeństwie uczestnicy, parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele szkół i instytucji z terenu miasta wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali ulicami miasta odwiedzając Miejsca Pamięci Narodowej. Złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy podziemia niepodległościowego, obeliskiem ku czci ks. Stanisława Brzóski, pod figurą Św. Rocha, patrona miasta. 

       Pani Małgorzata Baranowska  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 uroczyście złożyła kwiaty pod Pomnikiem Czynu Niepodległościowego w Parku Adama Mickiewicza.

      • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 klas maturalnych

      • 29 kwietnia 2022r. w hali sportowej ZS Nr1 odbyło się  pożegnanie klas maturalnych. W tak szczególnej i wyjątkowej uroczystości uczestniczyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, zaproszeni goście, uczniowie, a przede wszystkim tegoroczni absolwenci. Akademię rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz wspólnego zaśpiewania hymnu narodowego.

       Następnie głos zabrali: Dyrektor ZS Nr 1-  p. Małgorzata Baranowska, Przewodniczący Rady Powiatu - p. Jacek Odziemczyk, który odczytał list senatora Waldemara Kraski skierowany do tegorocznych absolwentów oraz Starosta Powiatu Sokołowskiego - p. Elżbieta Sadowska. Przemawiający życzyli tegorocznym maturzystom  dobrych wyników na egzaminie dojrzałości, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz dokonania właściwego wyboru dalszej drogi życiowej. W czasie uroczystości zostały rozdane świadectwa z wyróżnieniem, które otrzymali: Weronika Czapska, Ewelina Skorek oraz Norbert Kozłowski, a także wręczono nagrody książkowe za wysokie wyniki nauczania.

       Z kolei w imieniu klas przedmaturalnych głos zabrała uczennica klasy  3Bp – Natalia Gawrysiuk. Podziękowała maturzystom za ich obecność, pomoc i cenne wskazówki. Życzyła im mądrości, dobrych wyborów oraz tego, aby ich drogi życiowe były jak najprostsze, bez zakrętów. Przedstawiciele klas przedmaturalnych wręczyli maturzystom drobne upominki jako dowód sympatii.

       Uroczystość swoim występem uświetnił szkolny zespół muzyczny „Szara band”.   

       Akademię prowadzili reprezentanci klas 3Ag: Weronika Czapska oraz Mateusz Mostowiec.

       Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na maturze!

       Szanowna Dyrekcjo,

       Kochani Wychowawcy

       Drodzy Nauczyciele

       Pracownicy administracji i obsługi

       Przedstawiciele Rady Rodziców

       Droga Młodzieży!

       Dziś jest wyjątkowa okazja do szczególnych  podziękowań…

       W imieniu Rodziców uczniów klas maturalnych dziękujemy Dyrekcji Zespołu za zrozumienie potrzeb naszych dzieci, za szanse i możliwości wszechstronnego rozwoju. Doceniamy Waszą rolę i zaangażowanie.    

       Dziękujemy wszystkim Nauczycielom za lata trudu, za cierpliwość i wytrwałość
       w przekazywaniu wiedzy naszym pociechom. Przez te wszystkie lata Waszym największym celem było wskazywanie właściwej drogi, aby w przyszłości wyrosły na wartościowych i uczciwych ludzi. Jesteście przykładem na to, że „ Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych".  Doceniamy to, że uczyliście wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu.

       Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Wychowawcom za Wasz trud i serce, jakim miały zaszczyt być obdarowane nasze dzieci, za tworzenie dobrej atmosfery
       w szkole, za kształtowanie charakteru naszych dzieci i bezustanne czuwanie nad nimi, poświęcony im czas i wysiłek, za rozbudzaną w Nich pasję i ciekawość świata.

       Wdzięczni jesteśmy także Pracownikom Szkoły, dzięki którym nauka odbywała się
       w bezpiecznym, przyjemnym otoczeniu.


       Przedstawicielom Rady Rodziców dziękujemy za urozmaicanie i pomoc  w organizowaniu imprez oraz uroczystości szkolnych.


       Droga Młodzieży ….

       Ufamy, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas lat spędzonych w szkole ponadgimnazjalnej pozwolą Wam osiągnąć sukces i spełniać marzenia.

       Życzymy Wam … tradycyjnie zdrowia, szczęścia oraz …. abyście byli doceniani
       w domu, w szkole, w pracy, w życiu….

       Niech te słowa piosenki towarzyszą Wam w dorosłym życiu…

       „…zdejmij ciężar oczekiwań

       w język snów wsłuchaj się

       chociaż myślisz

       jestem sam

       świat Cię wspiera w ciszy

       zapisuje podpowiedzi

       ale tego nie usłyszysz

       jak nie dotrzesz do samego siebie

       ….

       biegnij z wiatrem i skrzydłom daj się nieść

       Nie poddawaj się

       nadzieja matką mądrych jest

       przytul do niej się i nie poddawaj się

       życie ma swój sens

       każde ma swój sens

       skrzydłom daj się nieść

       nie poddawaj się….”

       Powodzenia!

       Rodzice uczniów klas maturalnych

      • Historyczny sukces Mateusza Gregorczuka, ucznia ZS Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

      • Dwoje naszych zawodników wystąpiło w finale wojewódzkim XXIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kamionie, 29.04.2022

       Zawody odbyły się 29 kwietnia 2022 w Kamionie koło Sochaczewa na trudnej trasie rekreacyjno-sportowej im. Roberta Lewandowskiego. Zgromadziły ponad 1000 dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego Mazowsza.

       Mateusz zajął trzecie miejsce na dystansie 2000 m pokonując wielu utytułowanych zawodników z województwa mazowieckiiego. Mamy oczywiście powód do dumy z występu Kasi Trendyk, która zajęła 7 miejsce na dystansie 1500 m.

       Zdobycze medalowe naszego regionu w 10 biegach:

       Sokołów Podlaski -1

       Kosów Lacki-1

       Węgrów- 1

       Siedlce-2

      • Kolejna akcja krwiodawstwa w naszej szkole

      • Serdecznie dziękujemy za okazane serce i krew.
       Nie zawiedli uczniowie, pracownicy naszej szkoły oraz osoby z terenu miasta, które po raz kolejny udowodniły, że oddawanie krwi jest szlachetnym, bezinteresownym działaniem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Oddanie tej cennej cząstki samego siebie ludziom potrzebującym pomocy jest symbolem wrażliwości na ludzkie cierpienie. W obliczu zagrożenia życia ludzkiego każda kropla krwi ma wielkie znaczenie.
       Akcja krwiodawstwa została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy. Zgłosiły się 44 osoby, krew oddało 26 osób, pobrano 12 litrów krwi.

      • Maturzyści 2022 na Jasnej Górze

      • W poniedziałkowe popołudnie 25 kwietnia 2022 r. na Jasnej Górze – w duchowej stolicy naszej Ojczyzny, przed cudownym wizerunkiem Maryi Królowej Polski zgromadzili się maturzyści diecezji drohiczyńskiej. W towarzystwie wychowawców, nauczycieli, katechetów i kapłanów pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Sawczuka modlili się o pomyślność podczas tegorocznych egzaminów maturalnych, o dobre życiowe wybory czy dostanie się na upragnione studia. Z grupą 27 maturzystów Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego na Jasną Górę udali się nauczyciele: p. Jolanta Cudziło Abramczuk, p. Renata Romańczuk, p. Beata Maseko i ks. Grzegorz Wierzbicki.

       W programie kilkugodzinnego spotkania była konferencja ze świadectwem nawrócenia aktorki, Pani Patrycji Hurlak, nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wałach klasztornych, Apel Jasnogórski o godz. 21.00 i modlitewne czuwanie w kaplicy cudownego obrazu. Najważniejszym punktem modlitwy była Msza św. o godz. 23.30. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Czas to miłość”.

       Więcej na stronie: drohiczynska.pl

       https://drohiczynska.pl/aktualnosci/czuwanie-maturzystow-diecezji-drohiczynskiej-2022/

  • Nasze media społecznościowe

  • liczba odwiedzin: 321929