• W dniu 16 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim przeprowadzono cykliczną akcję krwiodawstwa, w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły, I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz honorowi dawcy z terenu powiatu. Ogółem zgłosiło się 47 osób, krew oddzało 31 osób, pobrano 13,95 litra. Z Zespółu Szkół Nr 1 odało 24 osoby, z I LO 3 osoby a z rejonu powiatu 4 osoby.
    Składamy wyrazy uznania i szacunku HONOROWYM DAWCOM KRWI, a
   • „Przyzwyczaili się Polacy ze wszystkim
    przychodzić na Jasną Górę (…)”
    Jan Paweł II

    10 kwietnia bieżącego roku szkolnego, zwyczajem lat ubiegłych, maturzyści z naszej szkoły uczestniczyli w Diecezjalnej Pielgrzymce na Jasną Górę. Spotkanie rozpoczęło się w Auli Jana Pawła II, gdzie ks. Rafał Jarosiewicz – współautora książki „Jestem”, misjonarz miłosierdzia, ewangelizator i prezesa Fundacji „SMS z NIEBA”- wygłosił konferencję o wartościach i za
   • Dnia 11. 04.2024 uczniowie klasy 4H technik reklamy wzięli udział w wycieczce zawodowej do drukarni Elpil oraz do Katolickiego Radia Podlasie.

    Zwiedzający mogli poznać etapy drukowania i okładania książek. Zaczęliśmy od ogromnego magazynu w którym przechowywane są ogromne rolki papieru na których drukowane są książki oraz specjalny sprzęt do ich przenoszenia i transportu na piętro. Następnie mieliśmy okazję obserwować jak wygląda druk offsetowy
   • W dniu 4 kwietnia 2024 odbyła się wiosenna edycja konkursu z języka angielskiego. Wzięło w nim udział 15 uczniów naszej szkoły. Reprezentowali oni następujące klasy: 1A, 1F, 1H, 2A, 2B, 2F, 4A i 5HP. Konkurs miał za zadanie sprawdzić sprawność słuchową uczniów, jak również poprawność zapisu. Konkurs zaczęliśmy od piosenki ‘Stumbling In’ w wykonaniu Ciryl’a. Zadaniem uczestników było uzupełnienie tekstu brakującymi wyrazami. Piosenka skoczna, więc
   • Dzień Wiosny w naszej szkole powitaliśmy na sportowo. Turniej piłki nożnej zgromadził całą społeczność szkoły, gdyż wśród 12 drużyn można było znaleźć wszystkich przedstawicieli klas. Kopać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej. U nas było tylko lepiej. Poziom techniczny zawodników wzbudzał bardzo często zachwyt publiczności zgromadzonej na hali sportowej.
   • 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. W tym roku jest on pod hasłem “Water for Peace” - “Woda na rzecz pokoju”. Ma ono na celu pokazanie roli czystej wody w budowaniu pokoju na świecie.
   • 18 marca 2024 roku w Zespole Szkół Nr1 odbył się I etap XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.
    Olimpiada jest projektem realizowanym od 2004 roku i jest jedyną Olimpiadą w Polsce realizowaną wspólnie przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Od wielu lat w jej organizację zaangażowało się Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży przy współpracy z eksp
   • 15 marca fani języka angielskiego mieli okazję wziąć udział w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „English ACE”. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za na
     • POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W TENISIE STOŁOWYM

      W dniu 21 lutego 2024 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym.

      Do rywalizacji przystąpiło 14 zespołów dziewcząt i chłopców.

      Nasze tenisistki występowały w składzie: pierwszy zespół: Klaudia Karczmarek, Zuzanna Matwiejczuk, Natalia Kursa, drugi zespół dziewcząt: Patrycja Wantusiak, Julia Toczyska, Oliwia Marchel. W kategorii chłopców w pierwszym zespole grali: Hubert Maleszewski, Jakub Tomczak, Błażej Sawicki. Drugi zespół chłopców reprezentowali: Adam Benedykciuk, Albert Mackiewicz, Dominik Filipczuk. Opiekunem zespołów dziewcząt i chłopców jest Bogusław Kwiatkowski.

     • Światowy Dzień Walki z Depresją

      23 lutego – Dzień Walki z Depresją

      23 lutego obchodzony jest Dzień Walki z Depresją

      Obecnie depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie (WHO). Każdy z nas jest narażony na depresję, dlatego nie warto bagatelizować jej objawów.

      Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 do podstawowych klinicznych objawów pierwszego epizodu depresyjnego należą:

     • 17 lutego - "Dzień Kota"

      To zarówno święto kocich pupili, jak i wyjątkowy czas dla wszystkich wielbicieli kotów. Światowy Dzień Kota to świetna okazja, żeby okazać naszym futrzastym przyjaciołom większe niż zazwyczaj zainteresowanie i miłość. Z pewnością odwdzięczą się, zwijając w kłębek na naszych kolanach czy mrucząc nam do ucha. Nie zapominajmy także o bezdomnych mruczkach, które nie miały szczęścia w życiu i nie spotkały troskliwego opiekuna. Zadbajmy o to, aby były nakarmione oraz znalazły ciepłe i bezpieczne schronienie.

     • Biegające Dyktando

      W dniu 8 lutego 2024r. odbył się konkurs z języka angielskiego ‘Biegające Dyktando’. Konkurs był połączeniem zdolności językowych, pamięciowych i sportowych. Na korytarzu znajdował się ten sam tekst, napisany przy użyciu kilku czcionek. Tekst był porozwieszany na kilku kartkach w różnych częściach korytarzy. Zadaniem uczniów było przepisanie tekstu, ale nie mogli wziąć ani długopisu ani kartki ze sobą na korytarz. Należało biegać, zapamiętać fragment, wrócić do klasy i zapisać. Im lepszą ktoś miał pamięć, tym mnie rund musiał zrobić. Niektórzy nie mieli czasu aby usiąść, więc zapisywali stojąc, tym samym nie tracąc cennego czasu. Konkurs był ograniczony czasowo – 16 minut. Tekst składał się ze 190 wyrazów. Dotyczył króla angielskiego Henryka VIII i jego życia. W konkursie wzięli udział uczniowie następujących klas: IA, IF, IJ, IIA, IIB, IIF, IVA, IVH, VHP. Decyzją komisji nagrody rzeczow

     • Podsumowanie projektu „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego”

      Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego przystąpił do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza, pt. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt zakłada wsparcie dla szkolnictwa zawodowego na terenie województwa mazowieckiego. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb i uwarunkowań lokalnej i regionalnej gospodarki oraz zwiększenie potencjału szkół oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, poprzez wsparcie rozwoju uczniów oraz kadry pedagogicznej. Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców.

     • Rekrutacja do Projektu Erasmus plus

      W dniach od 5 do 23 lutego 2024 r. będzie trwał nabór na dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Grecji w ramach projektu mobilności edukacyjnej nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000123162 dofinansowanego przez Unię Europejską z programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

      Udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Grecji, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach greckich, wsparcie w przygotowaniu formalno-organizacyjnym, językowym, kulturowym i pedagogicznym oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Przewidywany termin wyjazdu to 21.04.2024 r. – 04.05.2024 r.

     • Studniówki czar

      Bal studniówkowy tegoroczni maturzyści ZS Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim mają już za sobą. Ta jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna uroczystość odbyła się 3 lutego 2024 roku w restauracji "Nova" i miała nadzwyczajny charakter. W podniosłą atmosferę balu wprowadziły słowa Agnieszki Osieckiej „Są takie noce od innych łaskawsze…”. Na początku uroczystości Julia Ryć i Kacper Kopa powitali zaproszonych gości: przedstawicieli Powiatu Sokołowskiego, dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli oraz rodziców, a także koleżanki i kolegów wraz z osobami towarzyszącymi. Uroczystego otwarcia studniówki dokonał wicedyrektor Piotr Adamczuk, życząc młodzieży dobrej zabawy, a za 100 dni zdania egzaminów maturalnych. Następnie poproszono przybyłych gości o zabranie głosu. O abiturientach pamiętał także Senator RP pan Waldemar Kraska, kierując do młodzieży list. Uczniowie dziękowali dy

     • INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMA 2024

      Prawidłowe wstępne wyniki egzaminu zawodowego części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, będą dostępne dla zdających w systemie SIOEPKZ w portalu zdającego (https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl), po zakończeniu terminu głównego egzaminu, tj. od 22 stycznia br., od godziny 12.00.

      Przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail przypisany do zdającego w systemie SIOEPKZ. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ – zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie kodu aktywacyjnego.

     • EDUKACYJNO – REKREACYJNA WYCIECZKA DO WARSZAWY

      8 stycznia 2024 roku uczniowie klas: 1F, 1H i IJ wzięli udział w wycieczce edukacyjno – rekreacyjnej do Warszawy. W mroźny dzień, z dobrymi humorami uczestnicy dotarli do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W kolorowej, nowoczesnej przestrzeni muzeum wędrując z przewodnikiem przez galerie wystawy, przenieśli się o tysiąc lat wstecz do czasów, gdy pierwsi Żydzi przybyli na polskie ziemie do czasów odzyskania przez Polskę niepodległości. Mogli zajrzeć do żydowskiego domu i synagogi, poznać święta i obyczaje oraz dawne zawody i wydrukować stronę dawnej księgi na prawdziwej prasie drukarskiej. Następnym punktem programu był park trampolin Hangar 646, w którym uczniowie pod czujnym okiem animatorów doskonalili swoje umiejętności sprawnościowe. Finałową atrakcją był seans filmowy

     • SUKCES ,,SZARA BAND’’ W KONKURSIE KOLĘD​

      W dniach 9-10.01.2024. na scenie Sokołowskiego Ośrodka Kultury odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Sokołowska Kolęda’’.

      W konkursie występowali soliści i zespoły kultywujące tradycje Bożego Narodzenia i zwyczaje kolędowania.

      W kategorii szkół średnich jury przyznało I miejsce grupie Szara Band z Zespołu Szkół Nr1. W zespole wystąpili: Kinga Kozak, Marcelina Kazimierczuk- wocal, Wiktor Biernat- gitara basowa, Bartłomiej Kosiorek- akordeon, Stanisław Golatowski- perkusja, Hubert Biernat- wocal, trąbka, Bogusław Kwiatkowski- gitara, Krzysztof Niemirka- klawisze.

     • Wycieczka

      Dnia 5 stycznia bieżącego roku szkolnego odbyła się wycieczka do Warszawy klas: 1a, 2f,3i,3j,4h,4j. Celem wycieczki było poznanie zabytków Starego Miasta, propagowanie sportu zimowego i aktywnego stylu życia oraz integracja grupy. Uczniowie chętnie poddali się łyżwiarskim szaleństwom. Z ogromną radością i zaangażowaniem, pod okiem trenerów, ćwiczyli w Parku Trampolin. Wszyscy bawili się znakomicie, dopisała nie tylko pogoda, ale też dobry humor. Następnym punktem wycieczki był spacer po Starym Mieście. Uczniowie mieli okazję wsłuchać się w barwne opowieści pani przewodnik o historii i zabytkach Warszawy, a także podziwiać piękne, świąteczne iluminacje bożonarodzeniowe.
      Wycieczka była udana, a młodzież bardzo zadowolona.

     • ORSZAK TRZECH KRÓLI 2024

      „Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?” tak brzmią słowa jednej z najbardziej znanych kolęd. Według tradycji chrześcijańskiej królowie mieli podążać śladem Gwiazdy Betlejemskiej, aby dotrzeć do miejsca narodzin Chrystusa. Siedem lat temu w naszym mieście zrodziła się piękna inicjatywa organizacji Orszaku Trzech Króli. Nasza szkoła włączyła się w to piękne przedsięwzięcie i od początku czuje się współorganizatorem tego wydarzenia. Każdego roku uczniowie angażują się w wystawienie scenki ulicznej pt. „Dwór u Heroda”. W tym roku wśród złota, blichtru, przepychu Herod (Kacper Baliński), dworzanin ( Jakub Prokopczuk), uczeni w piśmie (Dobrosława Mosiej i Eliza Chomać) w ekspresywnych dialogach próbowali pokazać obawy króla Heroda przed utrata władzy i tronu oraz zachęcić uczestników Orszaku do pozostania na miejscu z dobrą zabawą, swobodą i wygodnym życiem. Aktorom zawsze t

  • Kierunki kształcenia

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami na temat kierunków oferowanych przez naszą szkołę :)
     • Oddział przygotowania wojskowego - technik logistyk - technik pojazdów samochodowych
     • Pokaż
     • Technik pojazdów samochodowych
     • Pokaż
     • LO o profilu medyczno-sportowym
     • Pokaż
     • LO o profilu policyjno-strażackim
     • Pokaż
     • Branżowa szkoła I stopnia - wielozawodowa
     • Pokaż
  • Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

  • Partnerzy

   Dziękujemy naszym partnerom za współpracę
   • Starostwo powiatowe
   • Kuratorium
   • GOLDEN ROSE
   • Harper
   • Akademia Sztuki wojennej
   • UPH Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
   • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 3784819