• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 1

     Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Brak jest poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Elbich.
     • E-mail: sekretariat@zsnr1.edu.pl
     • Telefon: (+25) 7812286

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim
     • Adres: Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim
      ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 08-300 Sokołów Podlaski
     • E-mail: sekretariat@zsnr1.edu.pl
     • Telefon: (+25) 7812286

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Zespół Szkół Nr 1 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 08-300 Sokołów Podlaski

      Do Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Skłodowskiej – Curie 24  należą  następujące budynki:

     • budynek główny z halą sportową
     • budynek Bursy Międzyszkolnej  ( ul. Skłodowskiej – Curie 24 A)
     • budynek pracowni zajęć praktycznych

      Do budynku szkoły  prowadzą dwa wejścia.  Do wejścia głównego budynku, prowadzą schody ( dwa stopnie)  , drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, nie ma podjazdu. Sekretariat, w którym  można uzyskać wszelkie informacje,   znajduje  się po prawej od wejścia.Budynek główny składa się z trzech kondygnacji. Pomiędzy kondygnacjami można przemieszczać się wyłączenie schodami , gdyż  brak jest windy.
      Drugie wejście do budynku znajduje się  od strony hali sportowej i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Na piętro budynku hali można wjechać windą.   Przed budynkiem znajdują się dwa parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych (jeden od strony szkoły drugi od strony hali sportowej).
      Do budynku Bursy prowadzą niskie schody ( trzy stopnie) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierane są ręcznie. Budynek składa się z trzech kondygnacji , nie ma w nim windy.
     Budynek pracowni zajęć praktycznych jest jednokondygnacyjny, bez schodów, drzwi otwierane są ręcznie. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.
     W budynkach należących do Zespołu  nie ma również pochylni, platform, informacji głosowych , nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     Informacje dodatkowe

     Ułatwienia

     • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
     • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
     • Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.
     • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
     • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

     Inne informacje i oświadczenia

     Wszystkie obrazki i grafiki publikowane od 30 marca 2021 r. zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 4710